Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkesanger søges til Gunderup Kirke

Stillingen som kirkesanger ved Gunderup Kirke, Gunderup Sogn, Ålborg Østre Provsti er ledig og ønskes besat senest 1. nov. 2019.

Stillingen er en deltidsstilling på 8 timer pr. uge.

Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver: 

  • Gudstjeneste og kirkelige handlinger i kirke og på kapel.
  • Plejehjemsgudstjeneste.
  • Andre kirkelige aktiviteter, f.eks. sognearrangementer.

Gunderup Sogn har cirka 1.600 indbyggere, og der er 6 ansatte i sognet. Sognet er kendetegnet ved sin store kirke og et stort opland.

Vi forventer, at du: 

  • Har en sangfaglig baggrund.
  • Har en trænet sangstemme.
  • Har kendskab til folkekirkens arbejde og liturgi/gudstjeneste.
  • Er udadvendt og har lyst til samarbejde om det kirkelige arbejde.
  • Er tidsmæssigt fleksibel, da der kan forekomme tjenester og kirkelige handlinger på hverdage. 

Ansættelse sker ved Gunderup Sogns Menighedsråd beliggende Gunderupvej 1, 9260 Gistrup. 

Ved ansættelsessamtalen afholdes der tillige en foresyngning, hvor ansættelsesudvalg og stedlig organist medvirker. 

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 277.280,47 kr. – 405.255,49 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 284.389,89 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.372,75kr.(nutidskroner). 

OK tillæg på 922,17 kr. (nutidskroner)

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. 

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 61.489,70 kr. årligt ved ansættelse på 8 timer (nutidskroner). Dertil kommer rådighedstillæg og OK tillæg, der udgør 4.820,52 kr. årligt (nutidskroner) ved ansættelse 8 timer pr. uge. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening. 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Inger Søndergaard på telefonnummer 22722487/mail 8318fortrolig@sogn.dk eller meninghedsrådsformand Birgit Nielsen på tlf. 60529506. Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8318fortrolig@sogn.dk.

Det må påregnes, at menighedsrådet vil indhente referencer.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 23. sept. 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 26. sept. 2019.