Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper ved Oure, Vejstrup og Lundeborg kirker

Stillingen som gravermedhjælper ved Oure, Vejstrup og Lundeborg kirker er ledig pr. 1. januar 2022.  

Oure, Vejstrup og Lundeborg kirker er 3 smukke landsbykirker med tilhørende velholdte kirkegårde, her ud over er der en præstegård med store udendørsarealer, hvor du sammen med en graver står for den daglige drift og vedligeholdelse. Du vil også skulle medvirke ved kirkelige handlinger.

Som gravermedhjælper har du følgende kerneopgaver: 

 • Varetage udenoms arealerne ved præstegården
 • Kirkegårdens vedligeholdelse og renhold af gravsteder
 • Varetage gravfæstelser
 • Indgå i vagtplanen for kirketjeneste ved gudstjeneste og kirkelige handlinger
 • Varetage rengøring og pasning af kirken
 • Planlægning og udførelse af arbejdet i samarbejde med graver
 • Støtte op om og deltage i de kirkelige arrangementer i løbet af året
 • Deltage i relevante kalender- og medarbejdermøder

 Vi forventer, at du:

 • er udadvendt og imødekommende og har flair for en seriøs og venlig betjening af kirkens og kirkegårdens brugere
 • har erfaring eller kendskab til kirkegårdsarbejde samt brug af diverse maskiner
 • har erfaring med kirketjeneste og trives med at gøre tjeneste i kirkens rum
 • har gode samarbejdsevner
 • selvstændigt kan tilrettelægge arbejdet
 • har IT-viden på brugerniveau
 • er indstillet på at varetage forefaldende arbejdsopgaver
 • har kørekort til personbil

Stillingen er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis.

Tiltrædelse: 1. januar 2022

Ansøgningsfrist: 10. december 2021

Vi forventer at holde samtaler i uge 50

Ansøgningen sendes til: 7719fortrolig@sogn.dk

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartneruddannelse kr. 257.342,53 (trin 1) og kr. 264.527,77 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartneruddannelse kr. 295.462,85 (trin 1) og kr. 304.309,56 (trin 2) (nutidskroner). 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos menighedsrådsformand Niels Jørgen Halberg tlf. 4034 4790.