Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Vi søger en graver til Todbjerg og Mejlby kirkegårde, Aarhus Nordre Provsti, Aarhus Stift

Vi søger en graver til Todbjerg og Mejlby kirkegårde, Aarhus Nordre Provsti, Aarhus Stift

Vi søger en graver der i et tæt samarbejde med vores nuværende graver kan varetage kirkegårdsdriften af vores 2 kirkegårde i Todbjerg og Mejlby sogne samt varetage kirketjenesten i vores 2 kirker.

Stillingen er en fuldtidsstilling. Arbejdstiden opgøres over et år med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer. Arbejdet kræver flere timer end de 37 pr. uge i sommerhalvåret og tilsvarende færre i vintermånederne.

Tiltrædelse den 1. maj 2020 eller efter aftale.

Ansættelse sker ved Todbjerg-Mejlby Menighedsråd.

Arbejdsopgaver

 • varetagelse af kirkegårdenes ren- og vedligeholdelse, herunder renholdelse af gravsteder, udplantning af sommerblomster og grandækning, rivning af gange, hækklipning og græsslåning mv., samt at forestå det praktiske arbejde ved jordbegravelser og urnenedsættelser
 • renholdelse af arealerne omkring præstegården og sognegården
 • beskæring af træer på skovareal
 • varetagelse af kirkegårdsadministrationen i Brandsoft kirkegårdssystem vedrørende Mejlby kirkegård
 • rengøring af mandskabsrum og toiletter
 • kirketjeneste, herunder rengøring og klargøring af kirkerne og bistå præsten under gudstjenester og kirkelige handlinger
 • kontakt til/med håndværkere
 • medvirke i arbejdet omkring helhedsplaner for kirkegårdeneVores nye graver:

 

 • har uddannelse om anlægsgartner
 • har gode samarbejdsevner og er fleksibel i forhold til variabel arbejdstid
 • kan tage medansvar for tilrettelæggelse og strukturering af arbejdet på kirkegårdene i samarbejde med graverkollegaen
 • har interesse for Folkekirken og forståelse for kirkens arbejde og opgaver
 • er parat til at møde mennesker i både glæde og sorg
 • har en løsningsorienteret tilgang til nye opgaver og udfordringer
 • administrative it-kompetencer særligt til brug for betjening af Brandsoft kirkegårdssystem
 • er fysisk robustDer er installeret automatisk ringeanlæg ved begge kirker.Arbejdstiden opgøres over et år med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer. Arbejdet kan kræve flere timer end de 37 pr. uge i sommerhalvåret og tilsvarende færre i vintermånederne.Todbjerg-Mejlby kirker:  
 • I Todbjerg Mejlby Pastorat er der ca. 2000 indbyggere bestående af byerne: Todbjerg, Mejlby, Hårup samt opland. Der er 8 ansatte i sognet. Der er en sognegård i Todbjerg, der ligger sammen med Todbjerg Kirke og Præsteboligen. Sognet er kendetegnet ved et aktivt menighedsråd, mange frivillige hjælpere samt en del kirkelige aktiviteter for et sogn af vores størrelse

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte og det tilhørende protokollat for gravere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2, da der er krav om gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales indenfor intervallet 286.774 – 365.636 kr. Fikspunktet er årligt kr. 301.113 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.551 kr.

Menighedsrådets forslag til indplacering i intervallet ligger omkring fikspunktet.

Alle løndele er oplyst i nutidskr.

Hertil ydes en arbejdsgiverbetalt pensionsordning.

Endelig aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Har du fået lyst til at høre mere, så kontakt vores kontaktperson Randi Stidsing på mobilnr. 26855117.

Send din ansøgning med relevante bilag til: 8247fortrolig@sogn.dk

Ansøgningsfrist: den 11. marts 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 17. og 24. marts 2020

Vi kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest inden en eventuel ansættelse.