Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener/kirke- og kulturmedarbejder

 

 

Kirketjener/kirke – og kulturmedarbejder søges til Løgumkloster kirke

 

Stillingen er samlet på 35 timer pr. uge.

Timefordelingen på de to funktionsområder vil set over året være

 • Kirketjenerfunktionen ca. 20 timer/uge.
 • Kirke - og kulturmedarbejderfunktionen ca. 15 timer/uge.

 

Kirke- og kulturmedarbejderfunktionen er forholdsvis ny, og du vil derfor blive et vigtigt aktiv i udviklingen af denne del af stillingen, i tæt samarbejde med øvrige medarbejdere og menighedsrådet.

 

Kirketjenerfunktionen indeholder

 • Praktisk kirketjeneste ved højmesser, kirkelige handlinger og andre aktiviteter i eller uden for kirken.
 • Klargøring af kirken og øvrige lokaler i forbindelse med de forskellige aktiviteter – herunder udsmykning i kirken.
 • De to kirketjenere varetager rengøringsopgaver i kirke og øvrige lokaler i fællesskab.
 • Indkøb i samarbejde med øvrige ansatte.
 • Lettere tekniske - og IT- opgaver, kontakt til- og tilkald af håndværkere og øvrige leverandører.
 • Vagt på den anden kirketjeners friweekender, og vagt efter kl. 15.00 i hverdage op til vagtweekenden.
 • De 2 kirketjenere afløser hinanden på fridage og feriedage, samt ved sygdom.

 

 

Kirke - og kulturmedarbejderen arbejder med mange forskellige aktiviteter i kirken.

Funktionen indeholder bl.a.:

 • Medvirker ved minikonfirmandundervisning og ved konfirmationsforberedelse.
 • Administration samt kontakt til frivillige tilknyttet kirken
 • Støtte og hjælpe på de aktivitetsområder, der er i kirken, med det sigte, at bevare og udvikle områderne, i tæt samarbejde med brugerne, øvrige medarbejdere og menighedsrådet.

Af aktiviteter kan bl.a. nævnes

 • Børn og unge (eks babysalmesang, børne- og familiegudstjenester).
 • Diakoni (bl.a. besøgsvenner og andre frivillige grupper).
 • Forefaldende sekretæropgaver for sognepræsten

 

Vi forventer at:

 • Du er kreativ, initiativrig og nysgerrig.
 • Du har talent for samskabelse.
 • Du er imødekommende, venlig og serviceminded.
 • Du er ansvarsbevidst og har ordenssans.
 • Du arbejder selvstændigt, har et godt overblik, kan planlægge og koordinere opgaver.
 • Du kan have flere bolde i luften.

 

 

Derudover at:

 • Du har god humor og er omgængelig.
 • Du har teknisk sans og flair og kan anvende IT på rimeligt brugerniveau.
 • Du kan gå til hånde med de opgaver, øvrige ansatte har brug for hjælp til.

 

Med hensyn til uddannelsesmæssig baggrund, vil erfaring med undervisning og/eller andet pædagogisk arbejde blive vægtet.

 

Ansættelse sker ved Løgumkloster Kirke, Slotsgade 11, 6240 Løgumkloster.

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

 

Årslønnen aftales indenfor intervallet 276.674,00 kr. – 356.765,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 276.674,00 kr. (nutidskroner). Derudover kan der tillægges personlig kvalifikationsløn

Rådighedstillægget udgør årligt 26.109,18 kr. (nutidskroner).

Lønniveauet afhænger af, hvorledes stillingen strikkes sammen.

 

Aftale om indplacering i lønintervallet samt ydelse af evt. personlig kvalifikationsløn indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Kjeld Outzen på tlf.: 2272 7554, mail: kontaktperson@locusdei.dk, eller til kirketjener Anja Ebsen, på tlf.: 2217 6240, mail: kirketjener@locusdei.dk

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail: 9045fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 19. september 2021 .

Ansættelsessamtaler vil finde sted Onsdag den 22. september 2021.

Eventuel yderligere samtalerunde vil finde sted Fredag den 24. september 2021.

Menighedsrådet vil indhente referencer og børneattest.

 

 

 

 

Løgumkloster Kirke er en stor middelalderkirke opført 1225-1325 som klosterkirke til et cistercienserkloster, hvoraf en del stadig er bevaret. Både kirke og kloster besøges hvert år af mange turister. Kirken blev gennemgribende renoveret o. 2015.

Løgumkloster Sogn har 3.250 indbyggere, hvoraf knap 2.800 er medlemmer af folkekirken.

Sognet er meget aktivt, der er mange foreninger, meget frivilligt arbejde, et rigt koncertliv i kirken og et godt samarbejde mellem kirken og byens institutioner, bl.a. byens skoler, børnehaver, Løgumkloster Refugium og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter samt med byens tyske menighed, som også holder gudstjenester i kirken.

Der er pt. 8 ansatte ved kirken.