Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver med kirketjeneste ved Nørre Nissum Kirke

Stillingen som graver ved Nørre Nissum Kirke i Lemvig Provsti, Kirkebyen 2B, 7620 Lemvig er ledig til besættelse 1. maj 2021 eller snarest derefter.

Stillingen er på 37 timer gennemsnitlig pr. uge.
Nørre Nissum sogn har 1283 indbyggere og ligger, hvor bakker og fjord mødes. Kirken med kirkegården ligger på toppen med en fantastisk udsigt. Der er mange niveauer på kirkegården. I samarbejde med landskabsarkitekt arbejder vi med nye langsigtede planer for kirkegårdens indretning, så den altid fremstår indbydende og tidssvarende. En plan som vores kommende graver skal være med til at realisere.
Der er ud over graveren en deltidsansat gravermedhjælper ansat.
 
 •  Arbejdet omfatter:
 •  Renholdelse af gravsteder, kirkegårdens grønne områder og tilhørende arealer, herunder anlæg af gravsteder, græsslåning, hækklipning, grandækning, snerydning og glatførebekæmpelse.
 Renholdelsen af præstegårdshaven, samt hækklipning og græsslåning.
 • Snerydning og glatførebekæmpelse på parkeringspladsen ved præstebolig samt adgang til denne.
 •  Pasning og eftersyn af kirkens og kirkegårdens tekniske installationer og maskiner.
 •  Klargøring af kirkerummet og medvirken ved gudstjenester og andre kirkelige aktiviteter.
 •  Renholdelse af kirken, kirkehuset og tilhørende bygninger.
 •  Ansvar for at tilrettelægge arbejdsdagen for sig selv og gravermedhjælperen.
 •  Administrative opgaver - Brandsoft kirkegårdssystem benyttes til registrering af gravsteder og udsendelse af regninger.
 
Der er tale om en lille arbejdsplads, hvor der er behov for, at vores graver udviser en stor grad af selvstændighed, ansvarsfølelse og indfølingsevne.
Vi forventer, at du har prøvet kirkegårdsarbejde før og:
 • At du er god til at prioritere dine opgaver
 • Er vant til at bruge maskiner og kan varetage almindelig vedligehold
 • Kan varetage kontoropgaver, som er knyttet til stillingen herunder anvendelse af IT
 • Gode samarbejdsevner forventes og fordres
 • Kan trives i et miljø, hvor du forventes at kunne tage initiativet til – og understøtte en god dialog med menighedsrådet, herunder deltage i møder.
Ansættelsen sker ved Nørre Nissum Sogns Menighedsråd beliggende Kirkebyen 2B,7620 Lemvig (formand Bjarne Knudsen)
Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelse start.


Nærmere oplysninger om stillingen kan får ved henvendelse til kontaktperson Anette Langvad Jensen mobil 23428352/ mail langvad86@gmail.com

Ansøgning med relevante bilag sendes via vores rekrutteringsprogram gennem følgende link https://provsti.career.emply.com/ad/graver-med-kirketjeneste-ved-norre-nissum-kirke/158zw2  
Ved modtagelse af din ansøgning bliver der sendt en mail til dig. Vær opmærksom på at denne kan blive fanget af dit spamfilter og ender som uønsket post. 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15.marts 2021.
Ansættelsessamtaler finder sted i uge 11.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.