Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Skal du være vores nye kordegn?

Tre pastorater i den nordlige del af Ringsted kommune er gået sammen om en fælles kordegnestilling, hvor kommunikationsopgaver for kirkerne er en væsentlig del af stillingen.
Det er er kirkerne i Benløse, Vigersted-Kværkeby og Haraldsted-Allindemagle, og du vil blive en integreret del af kirkernes dagligdag og ansigt udadtil.

Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. april 2023 og er pt. på 28 timer pr. uge, fordelt med hhv. 12 timer for Benløse, 8 timer for Vigersted-Kværkeby og 8 timer for Haraldsted-Allindemagle.

Opgaverne kan variere, men grundlæggende skal du, som vores nye kordegn varetage følgende opgaver:

 • Personregistrering - hvis du ikke er uddannet, tilbyder vi kursus i personregistrering.
 • Kommunikation – du skal bl.a. håndtere hjemmesider; det er ChurchDesk og dk. Du har ansvar for annoncering i presse og på Facebook/SoMe og redigering af kirkeblade.
 • Der vil være praktiske opgaver som skal løses for præsterne, såsom opsætning og kopiering, modtagelse af tilmeldinger til arrangementer o.a.
 • Og sidst men ikke mindst, vil du mange gange være ansigtet udadtil, når borgere eller menighed kontakter kordegnekontoret.

Der er ikke kirketjeneste i stillingen, så din arbejdstid vil ligge tirsdag til fredag.

Om de tre pastorater:

Benløse sogn Benløse sogn har 5841 indbyggere heraf 4077 folkekirkemedlemmer. Der er to præster, en organist, en kirketjener og en kirkesanger. Sognets kirkegård passes af Ringsted sogn.

Benløse Sogn er den del af Ringsted, der ligger nord for motorvejen. I sognet er der både skole, børneinstitutioner, samt et aktivt foreningsliv der også bruger kirken.

Benløse er derudover et område, hvor mange vælger at flytte til, da det ligger i en god pendlerafstand til København, så vi forudser en befolkningstilvækst i de kommende år.

 

Vigersted-Kværkeby pastorat består af to sogne, hvor Vigersted har 1440 indbyggere heraf 1099 folkekirkemedlemmer og Kværkeby har 1240 indbyggere heraf 1006 folkekirkemedlemmer. Der er to kirker, en præst, en organist, en korsanger og to gravere.

De to sogne, Kværkeby og Vigersted, ligger med en kort afstand fra hinanden. Kværkeby er lige fortiden inde i en stor udvikling på grund af de store udstykninger. Vigersted har en kommunal folkeskole, dejlige Idrætsfaciliteter og børnehave og et godt kulturliv. Kværkeby har en privatskole med stor søgning og en velfungerende idrætsforening og børnehave.

 

Haraldsted-Allindemagle sogn har 1332 indbyggere heraf 1027 folkekirkemedlemmer. Der er to kirker, der er samlet i ét sogn med en præst, en organist, to kirkesangere og to gravere.

Sognet er kendetegnet ved at være et mindre landsogn med et godt aktivitetsniveau.

  

Vores store ønske er en kordegn, som har flair for kommunikation – kommunikationsdelen af jobbet vægter vi højt. I punktform forventer vi af dig, at du:

 • er uddannet kordegn, eller er villig til at tage det obligatoriske kursus i personregistrering.
 • har kommunikationsevner og kender til at arbejde med hjemmesider og SoMe.
 • er selvkørende og har lyst til samarbejde, dvs. at du kan og vil arbejde selvstændigt og sammen med andre.
 • sætter en ære i at få opgaverne til at virke og dagligdagen til at hænge sammen
 • har et vist kendskab til folkekirken og en medfølgende nysgerrighed for dens virke.
 • kan løfte de mangeartede opgaver i samarbejde med kirkernes øvrige personalegrupper.
 • er imødekommende i kontakten med menighed og borgere, som kontakter kirkekontoret.

Ansættelse sker ved Benløse Sogns Menighedsråd.
Som udgangspunkt vil der være to tjenestesteder; i Benløse på adressen Benløse gl. skole, Benløse By 43, 4100 Ringsted og i Vigersted på adressen, Vigersted gl. præstegård, Vigerstedvej 2, 4100 Ringsted.

Fordelingen er tre dage i Benløse og én dag i Vigersted, jf. samarbejdsaftale om fælles kordegn mellem menighedsrådene i Benløse, Vigersted, Kværkeby og Haraldsted-Allindemagle.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Jens Vollmer på 29677110/ jv@km.dk. og/eller kontaktperson for Benløse Menighedsråd, Susanne Nissen Qwist på 51744266, susanne.qwist@mail.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Benløse Menighedsråd på: benloese.sogn@km.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 7. februar kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 21. og 23. februar.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

 

 

Om ansættelsesforhold og løn:

 

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

 

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 283.243,77 kr. – 350.328,28 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 298.151,82 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 35.373,48 kr. (nutidskroner).


OK tillæg på 853,06 kr. (nutidskroner) pr. år.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau tager udgangspunkt i fikspunktet og beløber sig til 253.043,08 kr. årligt ved ansættelse på 28 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.