Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Regnskabsmedarbejder på deltid søges

Regnskabskontoret i Tryggevælde provsti i Rønnede, betjener og servicerer i øjeblikket syv menighedsråd. Til dette arbejde søges yderligere en regnskabsmedarbejder på 20 timer ugentligt til ansættelse snarest. Der er i øjeblikket ansat en medarbejder. Når flere menighedsråd tilslutter sig, kan stillingen blive opnormeret.

Som medarbejder på regnskabskontoret skal du i samarbejde med den nuværende medarbejder, aflaste menighedsrådene med løsning af økonomiske og administrative opgaver. Du skal kunne rådgive, vejlede og servicere menighedsrådene, så de kan træffe beslutninger på et økonomisk oplyst grundlag. Arbejdsopgaverne er talrige og indeholder bl.a. betalinger, bogføring, lønindberetning, budget og årsafslutning. Dertil kan komme spændende udviklingsopgaver, som du vil få mulighed for at præge og udvikle, afhængigt af ansøgerens baggrund, evner og interesse.

Den nuværende medarbejder er daglig leder af regnskabskontoret, som også vil være din væsentligste samarbejdspartner i det daglige arbejde. Øvrige interessenter vil være bestyrelsens formand, menighedsrådenes formænd og kasserere, medarbejder på provstikontoret og revisionen.

Om dig: Vi søger en person der 'brænder for' at medvirke til at gøre det nemmere at være menighedsråd. Vi forventer, at du:

 • har indgående kendskab til budget, bogholderi, regnskab mv.
 • kan analysere regnskabstal og følge op på budgetter
 • er erfaren bruger i Excel, elektroniske redskaber og digitale løsninger
 • kan omsætte love, cirkulærer, bekendtgørelser og vejledninger til praksis
 • forstår og evner at samarbejde med både ansatte og frivillige
 • kan arbejde selvstændigt og udviser initiativ og engagement
 • har gennemført kordegneuddannelsen eller er indstillet på at gennemføre den 5 ugers uddannelse indenfor 2 år

Det er vigtigt, at du finder glæde og interesse for at vejlede og servicere menighedsrådene inden for det finansielle og økonomiske område.

Vi kan tilbyde:

 • en spændende stilling, hvor du kan bidrage til at skabe og udvikle en effektiv og dygtig organisation, der understøtter menighedsrådenes virke
 • en arbejdsplads, hvor vi er ambitiøse, og hvor du i kraft af din faglighed og dit engagement har stor indflydelse.
 • et konstruktivt samspil mellem medarbejdere, bestyrelse, menighedsråd og provsti.
 •  

Regnskabskontoret er placeret hos Tryggevælde provsti, på Industrivej 2 i Det gamle rådhus i Rønnede.

Vi vægter, at du trives i dit arbejde og har balance i din hverdag. Der vil blive forventet meget af dig, men du skal tilsvarende have mulighed for en fleksibel hverdag. Medvirken ved menighedsrådsmøder (aftenmøder) må påregnes.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til regnskabsmedarbejder Annette Otzen på tlf. 5160 7406 eller til bestyrelsesformand Keld Köcher på tlf. 2985 2891. Ansøgning med relevante bilag og evt. referencer sendes til provstikonsulent Per Christensen på e-mail pfc@km.dk.

Ansøgningsfrist er den 20. juni 2019, og ansættelsessamtaler finder sted onsdag den 26.juni i Rønnede

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen vil være omfattet af gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk 

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2 med en årlig intervalløn på pt. 281.784,56 - 373.364,65 for en fuldtidsstilling. Fikspunktet er pt. 295.874,22 for en fuldtidsstilling. Hertil kommer et årligt rådighedstillæg på pt. 33.431,63 for en fuldtidsstilling.

Løn forhandles efter kvalifikationer og opgaver i øvrigt.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Lønindplacering sker efter forhandling med Kordegneforeningen.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen efter forhandling mellem Kirkeministeriet og de forhandlingsberettigede parter.

Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i en stilling som kordegn med tjenestemands- eller overenskomstansættelsesvilkår, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen.

Herudover skal de krævede regnskabsmoduler ligeledes gennemføres inden 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk

I forbindelse med ansættelsen indhentes efter ansøgers samtykke referencer, og ansættelsen sker med tre måneders prøvetid i Ulse-Vester og Øster Egede menighedsråd.