Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener

En stilling som kirketjener ved Vor Frelsers Kirke, Vor Frelsers Sogn, Esbjerg er ledig pr. 1. november 2020. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid udgør 32 timer.

Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:

  • Rengøring og klargøring af kirken, sognehuset, samt udenomsarealer
  • Ansvar for udsmykning af kirken og kirkens øvrige rum
  • Medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger
  • Praktiske opgaver i forbindelse med arrangementer i kirken og sognehuset
  • Lejlighedsvise indkøb og anretning ved servering.

Vi søger en engageret, fleksibel og ansvarsbevidst kollega til vores nuværende kirketjener og resten af huset. Ud over kirketjenerne er vi to præster, to organister og en kordegn.

Vi har et tæt samarbejde omkring vores aktiviteter, også med frivillige fra menighedsrådet.

Det er derfor vigtigt, at du evner at samarbejde i mange forskellige konstellationer i dagligdagen.

Vi værdsætter initiativ, samarbejde, ansvarlighed, hjælpsomhed og imødekommenhed.

Vi har brug for en fleksibel, stabil, kreativ, venlig og rummelig person- har du flair for kreative opgaver, vil dette være en fordel.

Ansættelse sker ved Vor Frelsers Sogns Menighedsråd beliggende Kirkegade 24, 6700 Esbjerg.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet kr. 274.733 – kr. 354.262. Fikspunktet er kr. 274.733 (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 25.926 (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening. Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kordegn Anne-Dorthe Kristensen på telefonnummer 7512 0259/mail kordegn@vorfrelserkirke.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådet på mail 8905fortrolig@sogn.dk

Vi ønsker stillingen besat snarest muligt.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 30. september 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 41

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.