Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver til Svenstrup kirke, Sønderborg provsti.

Vi søger en graver ved Svenstrup kirke.

Stillingen er en fuldtidsstilling. Tiltrædelse 1. februar 2022 eller snarest derefter.

Ansættelse sker ved Svenstrup Menighedsråd, Kalvehavevej 3, 6430 Nordborg.

Arbejdet omfatter:

 • Varetagelse af kirkegårdens drift, rengøring og vedligeholdelse.
 • Det praktiske arbejde ved begravelser og bisættelse på kirkegården
 • Varetagelse af administrative opgaver, som oprettelse af gravstedsbreve, ajourføring af gravstedskartotek, udskrivning af regninger og ajourføring af kirkegårdskort.
 • Kirketjeneste - forberedelse og deltagelse i gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer, samt sørge for oprydning efter brug.
 • Rengøring og vedligehold af maskiner.
 • Rengøring af kirke og øvrige bygninger.
 • Pasning af have og udearealer ved præsteboligen.
 • Svenstrup kirke har installeret automatisk ringeanlæg.

 

Vi forventer at du:

 • Har en relevant uddannelse, gerne en erfaren uddannet graver med erfaring fra kirkegårdsarbejde.
 • Har overblik og selvstændigt kan overskue og tilrettelægge arbejdet for sig selv og gravemedhjælperen i højsæsonen
 • Er i stand til at udvikle driften af kirkegården i samarbejde med menighedsrådet og sikre en god betjening af pårørende og besøgende
 • Har flair for betjening af PC-software særligt til brug for betjening af Brandsoft kirkegårdssystem.
 • Bidrager til et positivt arbejdsmiljø gennem godt humør og positiv indstilling til arbejdet.
 • Vil indgå i et fleksibelt og engageret samarbejde med kirkens øvrige medarbejdere og menighedsrådet.
 • Har interesse for Folkekirken og forståelse for kirkens arbejde og opgaver.
 • Har mod på nye opgaver og udfordringer.
 • Har ordenssans.

Vi tilbyder en arbejdsplads med:

 • Et selvstændigt job med høj grad af frihed under ansvar.
 • Et godt arbejdsfællesskab og samarbejde med menighedsråd og øvrige ansatte.
 • Et spændende job med afvekslende arbejdsopgaver.
 • Opkvalificering gennem kurser der er nødvendige for at du kan varetage opgaven bedst muligt.

 

Ansættelses- og lønforhold.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Ansøgere der ikke er uddannet gartner indplaceres i løngruppe 1.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 299.784,24 kr. – 357.826,66 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 299.784,24 kr. For Hovedstaden årligt kr. 304.165,81 kr. (nutidskroner).

Ansøgere der er uddannet gartner indplaceres i løngruppe 2.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 292.103,12 kr. – 372.431,15 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 306.708,73 kr. For Hovedstaden årligt kr. 321.314,33 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.952,42 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Leo Vindahl Olsen, tlf. 2674 6211.

Ansøgning vedlagt relevante bilag sendes til formand Leo Vindahl Olsen, Nørreskovvej 37, 6430 Nordborg.

Enten med alm. post eller pr. mail på mail-adr.:9000fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være os i hænde senest 15. december 2021, mrkt. ”Ansøgning”.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 1 2022

 

Svenstrup menighedsråd