Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gartner ved Vejen Kirke

En stilling som gartner ved Vejen Kirkegård, Vejen Sogn er ledig pr. 1.april 2020.

 

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Arbejdet som gartner omfatter:

 • vedligehold og pleje af Askov, Læborg og Vejen Kirkegårde. Arbejdet udføres sammen med det

øvrige personale på kirkegården

 • hækklipning
 • græsslåning
 • renholdelse af gravsteder og arealer
 • anlægsopgaver i form af gravstedsanlæg og ændringer i parkdele
 • beskæringsopgaver af buske og træer
 • kørsel med minilæsser, lille gravemaskine, truck, løvsuger og andre maskiner på kirkegårdene

Der rådes over en tidssvarende maskinpark til håndteringen af opgaverne både på kirkegården og til kistehåndtering i kapel og kirken.

Vi forventer, at du:

 • som kirkegårdsansat sammen med kirkens øvrige personale indgår i et større arbejdsfællesskab
 • er faglig dygtig
 • er samarbejdsvillig
 • udviser ansvarlighed
 • vægter en god, kollegial og uformel tone
 • kan indgå i teamsamarbejdet
 • udviser empati i mødet med sognebørn, der har ærinde på kirkegården

Vejen Sogn har ca. 9.000 indbyggere.

Vi kan tilbyde:

 • gode kolleger, hvor samarbejdet vægtes højt
 • et aktivt sogn
 • et sogn med gode relationer til det øvrige samfund

 

Ansættelse sker ved Vejen Sogns Menighedsråd beliggende, Nørregade 96, 6600 Vejen

 

Ansættelse og aflønning sker efter Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer (OAO-S) samt Organisationsaftalen for landbrugsmedhjælpere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere indgået mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Lønnen udgør årligt for gartnere 290.072,67 kr. (trin 1) og 298.758,00 kr. (trin 2) (nutidskroner). For gartneriarbejdere 252.647,79 kr. (trin 1) og 259.701,95 kr. (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn, og efter 5 måneders uafbrudt ansættelse ved samme ansættelsesmyndighed er der overgang til månedslønsansættelse. Menighedsrådet vil foretage anciennitetsmæssig indplacering.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kirkegårdsleder Søren Mathiasen på telefon 75362904/41823994.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til formanden for Vejen Menighedsråd, Elna Jørgensen pr. mail til  8931fortrolig@sogn.dk.     .

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 13. marts kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 19. marts 2020.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.