Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist i Kastelskirken, Holmens-Østerbro Provsti, København

Kastels Sogns Menighedsråd søger en organist til Kastelskirken. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. juli 2021 og er på 37 timer pr. uge.

Menighedsrådet forventer uddannelsesmæssige kvalifikationer på højeste niveau svarende til en kandidateksamen fra et dansk musikkonservatorium.

Kastelskirken er en almindelig sognekirke i et sogn med knap 7.000 indbyggere, hvoraf godt 4.000 er medlemmer af Folkekirken. Kirken ejes af Forsvaret. Der er to præster, en kirkebogsførende sognepræst i en 100%-stilling og hærprovsten, som lægger 25% af sit arbejde i sognet, samt en ulønnet hjælpepræst. Desuden en musikmedarbejder i en 50% stilling. Musikmedarbejderen varetager babysalmesang og musikalsk legestue, og leder desuden kirkens ungdomskor ”Kastelskoret”. Koret medvirker lejlighedsvist ved gudstjenesterne og afholder to årlige koncerter i kirken. Det forventes, at organisten støtter musikmedarbejderen i dennes arbejde.

Ud over gudstjenester, kirkelige handlinger og undervisning afholdes børnegudstjenester, Alsang, sogne- og eftermiddagsmøder, Eksistenssamtaler, studiekredse m.m.

Forbindelsen til Forsvaret indebærer kirkelige handlinger for Forsvaret og tilhørende foreninger og organisationer samt i et vist omfang personel, der har en tilknytning til Kastellet. Kastelskirken samarbejder desuden med Kastellets kommandant om forskellige arrangementer.

Vi tilbyder

- en attraktiv arbejdsplads i historiske og smukke omgivelser på Kastellet i det centrale København

- et velklingende 3-manualers orgel (se nedenfor)

- en lys og enkel kirke med en fremragende akustik

- gode kontor- og øvefaciliteter med bl.a. flygel

- en forholdsvis lille arbejdsplads, som giver mulighed for frihed i tilrettelæggelsen og udviklingen af musiklivet ved kirken.

Organisten er leder af kirkens vokalensemble bestående af seks professionelle sangere, og organisten står desuden for planlægningen af et rigt koncertliv ved kirken. Hidtil har der været otte søndagskoncerter om foråret og otte om efteråret.

Menighedsrådet forventer desuden, at organisten

- har kompetencer på højt niveau inden for såvel orgelspil som korledelse

- er engageret og har liturgiske kompetencer og sans for at understøtte og inspirere menighedens salmesang

- vil være med til at udvikle det musikalske liv i Kastels Sogn

- kan arbejde selvstændigt

- har lyst til at indgå i samarbejde med musikmedarbejder og præster om kirkens aktiviteter og ved deltagelse deri være med til at udvikle menighedslivet

- vægter samarbejde, kollegialitet, fleksibilitet og engagement.

Kastelskirkens orgel er bygget i 1969 af P.G. Andersens Orgelbyggeri og udbygget i 2007 af P.G. Andersens & Bruhns Orgelbyggeri til tre manualer. Det er nærmere beskrevet på kirkens hjemmeside www.kastelskirken.dk. Kirken er kendt for sin fremragende akustik og har ofte været brugt til musikoptagelser.

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst for akademikere i staten med tilhørende DOKS-protokollat for organister og faste lærere på kirkemusikskolerne, som bl.a. kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Lønnen aftales i henhold til AC-lønskalaen, dvs. en bruttoløn på mellem 314.395 og 383.097 kr. årligt (niveau pr. 1/2-2021). Der er herudover knyttet rådighedstillæg til stillingen på mellem 40.451,14 og 62.826,03 kr. årligt (niveau pr. 1/2-2021). Indplacering på lønskalaen og rådighedstillæg sker efter anciennitet.
Til ovenstående kommer arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag på 17,1% af lønnen og 12,5% af rådighedstillægget.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang fra hidtidig stilling. Der vil i så fald skulle foretages en klassificering af stillingen.

Der er tre måneders prøvetid, og der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Nærmere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til medlem af menighedsrådet, kontaktperson Elsebeth Nikolajsen på tlf. 20 19 55 62 eller beth_n@live.dk og sognepræst Else Hviid, tlf. 21 31 00 28 eller elh@km.dk.

Ansøgning med relevante bilag fremsendes elektronisk til 7041fortrolig@sogn.dk og skal være menighedsrådet i hænde senest den 28. april 2021 kl. 12.

Prøvespil og samtaler forventes at finde sted den 17. og 18. maj.