Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Barselsvikar - sognepræst - Rønninge pastorat, Fyens Stift

 

En stilling som sognepræst i Rønninge Pastorat i Fyens Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution. Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker foreløbigt for perioden fra den 8. oktober 2019 til den 13. januar 2020 (begge dage inkl.) og forventes forlænget.

Stillingen er en fuldtidsstilling med en kvote på 100 %.

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten.

Der vil til lønnen kunne ydes en til kvoten svarende del af et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.

Der ydes ligeledes en til kvoten svarende del af et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,- årligt

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

For ikke-ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Postboks 2123, 1015 København K, og sendes til Biskoppen over Fyens Stift, Klingenberg 2, 5100 Odense C, e-post: KMFYN-ANSOEGNING@KM.DK og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.

Opslået: 10.09.19

Udløber: 30.09.19