Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

GENOPSLAG - Kirkebogsførende sognepræst til Nykøbing F. Sogn

En stilling som sognepræst (kbf) til Klosterkirken i Nykøbing F. Pastorat, Falster Provsti, Lolland-Falsters Stift er ledig til besættelse per 1. januar 2020.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 2 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 43.000 kr. årligt.

Der tages forbehold for udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområde for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Boligbidrag vil blive fastsat ved nyvurdering.

Eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet bedes vedlægges ansøgningen.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til biskoppen over Lolland-Falsters Stift, Østre Allé 2, 4800 Nykøbing F. (mrk. ”ansøgning”) eller pr. mail til LFSTIFT@km.dk, og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.

 

Business Lolland-Falster som består af 400 medlemsvirksomheder hjælper gerne med at finde relevant beskæftigelse til ægtefælle/partner, hvis det ønskes. For ydereligere information kan Lise Damsbo Savic kontaktes på ld@businesslf.dk