Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

KIRKETJENER VED VOR FRELSERS KIRKE – KORSLØKKE SOGN

Vor Frelsers Kirke søger en dygtig og engageret kirketjener. Stillingen er en fuldtidsstilling (37 timer) med ansættelse fra d. 15. november.

Ansøgningsfrist: fredag d. 24. september.

Vi søger en medarbejder, der trives med en afvekslende hverdag med forskelligartede opgaver. En ansvarsbevidst og selvstændig medarbejder, som har ordenssans og praktisk håndelag. En medarbejder, der kan indgå i et positivt samarbejde med kirkens øvrige personale, præster og menighedsråd.

Visse jobfunktioner sker uden for normal arbejdstid (eftermiddage, aftener og weekender).

Ansvarsområde:

  1. Praktisk kirketjeneste i forbindelse med kirkelige handlinger
  2. Rengøring af kirke, kontorbygning, sognegård og konfirmandstue.
  3. Renholdelse af udenomsarealer / mindre grønt område.
  4. Forberedelse og oprydning i forbindelse med kirkelige aktiviteter med omflytning af inventar, åbning og låsning af kirke, samt flagning.
  5. Indkøb af rengøringsartikler og kolonialvarer til arrangementer med videre.

Yderligere jobvilkår kan rekvireres ved henvendelse til menighedsrådets formand C. Sauer på e-mail sauerc3@gmail.com eller tlf. 20 77 11 52.

Der vil blive indhentet straffeattest og børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Lønvilkår:

Lønniveauet indplaceres fra 276.674,00 kr. til 356.765,00 kr. pr. år. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening. Løn, OK tillæg, samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Du er velkommen til at kontakte menighedsrådets formand C. Sauer på tlf. 20 77 11 52 eller e-mail sauerc3@gmail.com for yderligere oplysninger.

Ansøgningen sendes til: Carsten Sauer, Vildrosevej 6, 5220 Odense SØ eller e-mail sauerc3@gmail.com