Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

To kirkekorsangere søges til Frederiksberg Sogns Kantori

To kirkekorsangere søges til Frederiksberg Sogns Kantori

Til ansættelse pr. 1. september 2020, eller snarest derefter søger vi to sangere, som i samarbejde med organister og præster vil være med til at gøre gudstjenester og kirkelige handlinger til en god oplevelse for sognets kirkegængere. Vi er vant til et højt professionelt niveau og aflønner også derefter.

Frederiksberg Sogn er et særdeles aktivt og højt profileret sogn, som både rummer Frederiksberg Kirke og Frederiksberg Slotskirke. Frederiksberg Sogns Kantori består i øjeblikket at 8 kirkesangere, men påtænkes udvidet til 10. De to ledige sangerstillinger synger fortrinsvis til højmesserne i Frederiksberg Slotskirke, men hele Kantoriet er tilknyttet begge kirker, og optræder lejlighedsvist samlet.

Stemmetyperne for de 2 ledige stillinger er ikke afgørende, men der lægges vægt på at salmerne kan synges i et toneleje, som er transponeret lidt ned af hensyn til menighedens fællessang.

Tjenesten omhandler 55 højmesser om året. Derudover er der tjenester såvel på hverdage, som i forbindelse med bryllupper på lørdage og øvrige tjenester på søndage, som honoreres særskilt. Dækningen af disse aftales med organisten og de øvrige sangere.

Vi lægger vægt på at du er åben, engageret og fleksibel, har forståelse for fællesskabet ved en gudstjeneste, samt har evne til at indgå i et samarbejde med kolleger og menighedsråd.

For 55 højmesser inklusiv prøver er årslønnen i alt: 37.666 kr.

Derudover ydes et særskilt honorar på 250 kr. for solo i forbindelse med højmesser i Frederiksberg Slotskirke. Maximalt 6.250 kr. årligt for 25 soli.

Lønnen udbetales månedsvis bagud.

Kirkekorsangeren er berettiget til ferie efter ferielovens bestemmelser. Organisten fastlægger korets ferieplan i samråd med kirkekorsangerne.          

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til organist Mads Damlund, tlf. 28891138 – Mads@damlund.net (ferie 29.6.-19.7.2020) eller organist Christian Winther Christensen, tlf. 29 46 21 50 – christianwintherchristensen@yahoo.dk (ferie 20.7.-2.8.2020)

 

Send din ansøgning til kordegn/daglig koordinator Jette Wainø Topsøe-Jensen på fortrolig mail: 9181fortrolig@sogn.dk således at den er os i hænde senest d. 10.8.2020.

Ansættelsessamtaler og foresyngning forventes at finde sted uge 33/34

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet børneattest og referencer.