Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Regnskabsfører

Regnskabsfører søges pr. 1. september 2022 eller snarest muligt

De samarbejdende menighedsråd i Hjørring Nordre Provsti og Hjørring Søndre Provsti søger en regnskabsfører til det fælles regnskabskontor. Arbejdspladsen er fysisk placeret på Nørregade 18 C, 9800 Hjørring.

Du bliver kollega med 2 andre ansatte på kontoret.
Stillingen er normeret til 30 timer.

Vi søger en person:

  • Der har en relevant regnskabsuddannelse
  • Der har erfaring med regnskabsførelse, budgetlægning, lønadministration og moms
  • Der er erfaren IT bruger, gerne med Brandsoft regnskabssystem
  • Der har overblik, ordenssans og kan arbejde målrettet og selvstændigt
  • Der evner at formidle/kommunikere på en god og tillidsvækkende måde
  • Der evner at samarbejde med både professionelle og frivillige
  • Der kan se sig selv som medarbejder i folkekirken

Vi tilbyder dig:

  • En meget selvstændig stilling, hvor du får mulighed for samarbejde med andre engagerede medarbejdere, såvel frivillige som ansatte i folkekirken
  • Et godt arbejdsfællesskab på kontoret med kollegaer, hvor der er gode muligheder for sparring og udvikling i arbejdet
  • En arbejdsplads med velordnede arbejdsforhold og sikkerhed i ansættelsen

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10 Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 297.285 kr. – 393.903 kr. (nutidskroner) Fikspunktet er 312.150 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtigelse til stillingen.
Rådighedstillægget udgør årligt 35.270,63 kr. (nutidskroner)
Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk (30/37). Stillingen er omfattet af pensionsaftale. (18% arbejdsgiverbetalt)

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Inden for de første 2 år af ansættelsen skal den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres. Uddannelsen sigter på at styrke kendskabet til folkekirkens organisation og arbejdsområder, men der er ikke forbundet tjeneste i kirker med stillingen.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Regnskabsfører Marianne Aune, telefon 9899 2016
Bestyrelsesformand Kurt Madsen, telefon 9892 6997

Ansøgning med relevante bilag adresseret til ” Det fælles regnskabskontor”

Og skal sendes pr. mail til formand@sctolaikirke.dk mrk. ”Regnskabsfører” senest 19. august 2022 kl. 12:00

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 34. I forbindelse med ansættelsen vil der blive indhentet straffeattest og referencer. Der er tre måneders prøvetid.