Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener søges til Sct. Johannes Kirke

En stilling som kirketjener ved Sct. Johannes Kirke, Fredhøj Allé 2, 7400 Herning, Sct. Johannes Sogn er ledig til tiltrædelse snarest muligt.

Sct. Johannes Sogn har ca. 6800 indbyggere, hvor af ca. 5200 er folkekirke­med­lemmer.

Sognet er kendetegnet ved et stort engagement af frivillige og mange sognebåndsløsere; derfor forventer vi også, at du er indstillet på at tage aktivt del i kirkens og menighedens liv.

Se mere på kirken på kirkens hjemmeside: https://www.sctjohannes.dk/ .

Få yderligere fakta om sognet på https://sogn.dk/sanktjohannes-herning.

Vi søger en serviceminded, omhyggelig, fleksibel kirketjener, som har overblik med sans for detaljen og som i samarbejde med vores anden kirketjener, 2 præster, organist, 2 kirke- og kultur­med­arbejdere og byens fælles kirke- og kordegnekontor sammen med menighedsrådet vil være med til at skabe et godt team.

Vi forventer, at du:

 • har evner som en dygtig ”handyman” m/k
 • har interesse for kirken og kendskab til opgaverne som kirketjener og gerne erfaring inden for det kirkelige arbejde
 • har et godt kendskab til og er loyal over for folkekirkens opgave
 • har overblik, initiativ, et godt humør og en positiv livsindstilling
 • er fleksibel og indstillet på, at en del af opgaverne skal varetages i weekender, på helligdage og på skiftende arbejdstider
 • er villig til at deltage i relevante kurser

Stilling er en fuldtidsstilling med 37 timer pr. uge. Der er således tale om en fuldtidsstilling med 2 ugentlige fridage. Arbejdstiden kan variere, og der vil forekomme aften- og weekendarbejde.

Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:

 • Praktisk kirketjeneste ved højmesser, kirkelige handlinger og andre aktiviteter i kirken.
 • Klargøring af kirkerum og lokaler i forbindelse med de forskellige aktiviteter, herunder ansvar for udsmykning i kirken.
 • Servicering i forbindelse med kirkens mødevirksomhed
 • Pasning og tilsyn med kirkens bygninger og lokaler herunder mindre reparationer og vedligehold
 • Rengøring af kirkens inventar og bygninger (inkl. menighedslokaler)
 • Pasning, herunder glatførebekæmpelse og renholdelse af kirkens udearealer
 • Løse lette IT- og teknikopgaver.
 • Afløsning for den anden kirketjener

Du vil komme til at arbejde tæt sammen med vores anden kirketjener, men en del af arbejdet vil blive fordelt imellem jer efter aftale med kontaktpersonen. Der er gensidig vikardækning mellem de to kirketjenere på fridage, ved ferie og sygdom.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Herning Provstierne i overens­stemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Sct. Johannes Sogns Menighedsråd beliggende Herning.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 283.243,77 kr. – 365.236,32 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 283.243,77 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen bl.a. i forbindelse arbejde uden for normal arbejdstid.  Derfor ydes der til stillingen et årligt rådighedstillæg, der udgør 26.729,16 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 1.251,15 kr. (nutidskroner) pr. år.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjener­forening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådets kontaktperson: Niels Henrik Lyngbye på telefonnummer 4842 7069 /eller på sognets mail: 8790fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til, Ørnevej 30, Herning eller på mail til Sct. Johannes sogns Menighedsråd på e-mail: 8790fortrolig@sogn.dk (mrk.”kirketjener”).

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 13. februar 2023 kl.16:00.

Ansættelsessamtaler forventes planlagt til at finde sted i et af kirkens lokaler i ugerne 7 og 8.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer herunder børneattest ved ansættel­sen, og at der er 3 måneders prøvetid.