Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener ved Grønnevang Kirke

Kirketjener

 En stilling som kirketjener ved Grønnevang Kirke, Grønnevang Sogn er ledig per 1. januar 2021

 Stillingen er på 28 timer pr. uge.

 

 Arbejdet omfatter i samarbejde med den nuværende kirketjener bla.; 

. engageret medvirken ved gudstjenester, kirkelige handlinger og øvrige arrangementer

. rengøring og lettere forebyggende vedligehold af kirkens lokaler og udendørs arealer

. indkøb og forberedelse af servering ved møder, undervisning mv

. opmuntrende samarbejde med kirkens mange frivillige

. tilsyn med kirkebygning og tekniske installationer

 

Vi forventer: 

. at du er engageret i kirkens liv og arbejde

. at du er imødekommende. Som kirke medarbejder er du en del af “kirkens ansigt”

. at du er serviceminded og har praktisk håndelag

. at du behersker dansk i både skrift og tale

. at du behersker IT på brugerniveau

. at du er initiativrig og løsningsorienteret også i samarbejdet med dine kollegaer.

. at du har kørekort

 

Vi tilbyder: 

. en aktiv kirke med mange aktiviteter og frivillige

. et godt og nært samarbejde med kirkens øvrige ansatte

. et job der byder på stor grad af selvstændighed.  

Ansættelse sker ved Grønnevang Sogns Menighedsråd beliggende Tolvkarlevej 76 3400 Hillerød.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. 

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. 

Årslønnen aftales indenfor intervallet 274.733,00 kr. – 354.252,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 274.733,00 kr. (nutidskroner). 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.926,05 kr.
(nutidskroner). 

Menighedsrådets forslag til lønniveau er årligt kr. 208.108 ved ansættelse på 28 timer
(nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening. 

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte menighedsrådets
kontaktperson, Anne-Mette Jensen på telefonnummer 42521148 efter kl. 16.30.

 Ansøgningen med relevante bilag sendes til 9154fortrolig@sogn.dk

 Vi skal have din ansøgning senest den 1. november

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted, mandag den 9. - og tirsdag den 10. november

 Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Inden ansættelsen indhentes børneattest.