Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kommunikationsmedarbejder søges

Få vores historier til at leve uden for kirkemurene og kommuniker kirkens lokale betydning præcist og fængende.

Kommunikationsmedarbejder søges til deltidsstilling på 20-25 timer pr. uge i kirkerne i Hasle og Møllevang Sogn, Aarhus. Vi er 2 nabo-sogne, der har lang erfaring med at samarbejde på tværs. Begge sogne har behov for en dygtig kommunikationsmedarbejder som kan lidt af det hele på kommunikationspaletten, så alle de gode aktiviteter vi skaber, når ud til beboerne i sognene. 

Dine arbejdsopgaver

•    SoMe administrator: kommunikere de gode historier og skabe større synlighed og engagement omkring kirkernes arbejde.
•    Trykte publikationer med udgangspunkt i en designmanual: udarbejde plakater, flyers, foldere og bannere til arrangementer og kirkelige højtider.
•    Hjemmesider: administrator med ansvar for vedligehold.
•    Kirkeblad: Redaktør og medbidragsyder til kirkeblad.
•    Annoncering: Ansvarlig for at samle og indsende materiale til lokalavisen og på SoMe.
•    Nyhedsbreve: udarbejde og udsende.
•    Stå i spidsen for PR-kampagner mod specifikke målgrupper
•    Bidrage til udvikling af kommunikationsstrategi og -plan i samarbejde med kommunikationsudvalg

Dine kompetencer:

Faglige kompetencer
•    SoMe (Facebook + instagram), lave opslag om kommende aktiviteter, lave små reportager og interviews, erfaring med at opbygge netværksgrupper – og tage billeder, der dokumenterer dette.
•    Grafisk eller æstetisk sans og evnen til at omsætte dette på tryk og medier.
•    Gode skriftlige kommunikative evner og korrekt dansk.
•    Det vægtes højt, at du er i stand til at spore dig ind på kirkernes profiler og værdier, og at dette kommer til udtryk i dine ord og billeder.
•    Erfaring eller kendskab med Mailchimp, Adobe Photoshop og InDesign samt (Typo3) hjemmesider eller lignende CMS vil være en fordel.

Personlige kompetencer
•    Du kan arbejde effektivt og er i stand til at tilpasse og målrette materialet og levere på tværs af flere kommunikationsplatforme.
•    Du kan arbejde selvstændigt og trives med at tage ansvar for opgaverne.
•    Du er kreativ, har overblik og er initiativrig.
•    Du har gode samarbejdsevner, og du er god til at give og modtage feedback på en konstruktiv måde.

Vi tilbyder
•    Engagerede kollegaer i Hasle Kirke og Møllevangskirken at sparre og samarbejde med.
•    Selvstændighed i jobbet og stor indflydelse på arbejdstider.
•    Kontorplads og arbejdsfællesskab i begge kirker.

Om os
Hasle Kirke og Møllevangskirken er to små arbejdspladser med gode arbejdsmiljøer. Se mere om ansatte og menighedsråd på vores hjemmesider. Møllevang er midt i et arbejde med en ny kommunikationsstrategi og en opprioritering af vores kommunikation, herunder vores hjemmeside og grafiske profil.

Det er afgørende, at du kan identificere dig med Folkekirkens værdigrundlag og kan se dig selv som en del af teamet ved både Hasle Kirke og Møllevangskirken. 

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirke- og kulturmedarbejdere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Afhængigt af kompetencegivende kvalifikationer aftales årslønnen enten i løngruppe 1 eller 2. Intervalløn i løngruppe 1 (grundbeløb pr. 31/3-2012): 262.132-347.325 kr. årligt (Fikspunktet kr. 275.239 i årligt grundbeløb pr. 31/3-2012). Intervalløn i løngruppe 2 (grundbeløb pr. 31/3-2012): 275.239-393.198 kr. årligt (Fikspunktet kr. 288.345 i årligt grundbeløb pr. 31/3-2012). I begge løngrupper er der OK tillæg på 800 kr. (grundbeløb pr. 31/3-2012) pr. år. Løn og OK tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu.

Ansættelsen vil formelt høre under Hasle Kirke. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: 
Daglig leder i Hasle: Sofie Lyng på tlf.30680169 / scfl@km.dk
Daglig leder i Møllevang: Maibritt Pedersen på tlf. 61128154 / malp@km.dk 
Kontaktperson i Hasle: Golriz Ghozati på tlf. 53300641 / golriz7@hotmail.com 
 
Ansøgningen med relevante bilag samlet i 1 PDF sendes på mail til 8125fortrolig@sogn.dk. Skriv "Kommunikationsmedarbejder" i emne-feltet.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 7. juni kl. 8.00. Vi forventer at indkalde 8-10 kandidater til en kort online-samtale via Teams. Disse vil finde sted i slutningen af uge 24. Derefter udvælges et antal kandidater til en ansættelsessamtale med fremmøde, som forventes at finde sted i uge 25. Til samtalen med fremmøde vil du få stillet en praktisk opgave, som du får ½ time til at løse, hvorefter samtalen vil tage ca. 30-45 min.

Der vil blive indhentet referencer og børneattest.