Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirke- og kulturmedarbejder

En stilling som kirke- og kulturmedarbejder ved Skagen kirke er ledig med tiltrædelse 1. december 2020 eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Vi søger en kirke- og kulturmedarbejder, der kan fortsætte og videreudvikle den afgående medarbejders aktiviteter i Skagen sogn. Du får kontor i Sognehuset lige over for kirken og skal i samarbejde med præsterne og kirkens øvrige medarbejdere selvstændigt stå for en række forskelligartede aktiviteter.

Stillingen indeholder i øjeblikket blandt andet:

 • Babysalmesang, salmebongo, børnegudstjenester
 • Minikonfirmander i samarbejde med præsterne
 • Musical i samarbejde med organist og skoler
 • Kirkens årlige børnefestival
 • Kontakt til byens børneinstitutioner med tilbud om besøg med aktiviteter i kirken
 • Kontakt til skoler (0.- 6. klasse) med tilbud om besøg med aktiviteter i kirken
 • Børne- og familiegudstjenester i samarbejde med kirkens præster
 • Diakonalt arbejde
 • Koordinering af frivilligt arbejde
 • Relevant PR arbejde for egne aktiviteter

 Vores forventninger til dig:

 • Du har et rummeligt menneske- og kirkesyn med interesse for Folkekirken
 • Du er kirke- og kulturmedarbejder eller har en tilsvarende uddannelse eller erfaring fra tidligere arbejde
 • Du kan selvstændigt tilrettelægge dit arbejde og få nye ideer
 • Du har evne og lyst til musik og sang – gerne med integreret brug af instrumenter
 • Du er udadvendt og har gode formidlingsevner
 • Du har gode samarbejdsevner og ønsker at indgå i det eksisterende gode samarbejde
 • Du er indstillet på skiftende arbejdstider

Vi tilbyder:

 • en selvstændig, udfordrende og afvekslende hverdag
 • en engageret medarbejdergruppe
 • et godt arbejdsmiljø med høj faglighed, godt samarbejde og et højt ambitionsniveau
 • plads til faglig og personlig udvikling
 • et velfungerende samarbejde med menighedsråd og udvalg

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i            overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder herom.

Stillingen er på 37 timer ugentligt. Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder.

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019.

Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for kirke- og kulturmedarbejder gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. Bemærk, at nogle uddannelser indenfor kristendom/religion og diakoni opfylder uddannelseskravet – læs nærmere i cirkulæret.

Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 289.193,00 kr. – 383.181,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 303.654,00 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 303.654,00 kr. – 433.790,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 318.113,00 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtigelse til stillingen. Rådighedsbeløbet udgør 31.773,20 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 882,59 kr. (nutidskroner).

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu

Der er 3 måneders prøvetid.                                                                                              

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet børneattest, straffeattest og referencer. I ansøgningen bedes oplyst navn og tlf. nr. på 1‐3 personer fra tidligere ansættelser.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Skagen menighedsråd ved

Kontaktperson Anette Smith Schou på tlf. 28 18 63 30 eller

Daglig leder Betina Tidemann Jensen på tlf. 22 88 45 03

Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk til Skagen menighedsråd på mailadresse: 8480fortrolig@sogn.dk  

Ansøgningsfristen er fredag den 23. oktober 2020 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag den 27. oktober og onsdag den 28. oktober.

Se mere om Skagen sogn

www.skagenkirke.dk

og på https://sogn.dk/skagen/