Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver ved Farstrup, Lundby og St. Ajstrup Kirker

Der er en stilling som graver ved Farstrup, Lundby og St. Ajstrup Kirker ledig til besættelse snarest muligt efter den 1. november 2020.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Graveren skal varetage følgende opgaver:

  • varetage og være ansvarlig for kirkegårdens ren- og vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
  • varetage og være ansvarlig for renholdelse af kirken og kirkens bygninger
  • varetage kirketjeneste ved gudstjenester og kirkelige handlinger
  • træffe aftaler med kirkegårdens og kirkens brugere

Vi forventer, at du har overblik og gode samarbejdsevner. Er positiv, fleksibel, loyal og mødestabil. Kan lytte og træffe beslutninger. Kan kommunikere godt med besøgende, medarbejdere og menighedsråd.

Arbejdet ved de tre kirker og kirkegårde varetages af et team bestående af to gravere og en gravermedhjælper, der arbejder ved alle tre kirker. Ansvaret for den samlede fælles planlægning og daglige drift ved de tre kirker varetages af en ledende graver.

Farstrup, Lundby og St. Ajstrup Sogne har tilsammen ca. 1400 indbyggere.

Kirken i St. Ajstrup her manuel ringning. De to øvrige kirker har automatisk ringeanlæg.

Ansættelse sker ved Farstrup-Lundby-St. Ajstrup Menighedsråd, Nymøllevej 110 C, Farstrup, 9240 Nibe.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 296.798,00 kr. – 354.262,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 296.798,00 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 27.360,25 kr. (nutidskroner)

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Helge Christiansen på telefonnummer 30130400.  

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Helge Christiansen, Byvejen 18, Kølby, 9240 Nibe eller på mail til: 8362fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest fredag den 30. oktober 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 45.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt straffeattest og børneattest.

Farstrup-Lundby-St. Ajstrup Menighedsråd.