Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gartner eller gartneriarbejder med kirketjeneste ved Egense kirke og kirkegård.

Vi søger en gartner eller gartneriarbejder med kirketjeneste på 32 timer pr. uge til Egense kirke og kirkegård pr. 1. august 2023.

Egense kirkegård er en del af et samarbejde mellem 5 sydfynske sogne med fælles kirkegårdsleder, der har base ved Sørup kirkegård. Der er i alt 9 ansatte som også samarbejder på tværs af de 5 kirkegårde.

 • Kan du lide at plante blomster og klippe hæk?
 • Sætter du en ære i at kirkegården fremstår renholdt og flot?
 • Kan du både arbejde selvstændigt og sammen med andre?
 • Kan du tage medansvar for kollegaer i flexjob og praktik?
 • Er du god til at engagere dig i rutineprægede opgaver?
 • Har du en relevant uddannelse og praktisk erfaring, og er du god til at prioritere dine opgaver?
 • Er du ansvarsbevidst, og kan du kommunikere imødekommende og empatisk med kirkens og kirkegårdens brugere og menighedsråd?
 • Har du en god fysik?
  Så er du måske vores nye grønne medarbejder!

Du vil indgå i et team med 8 andre grønne medarbejdere, der sammen med kirkegårdslederen varetager vedligeholdelsen af gravsteder og fællesarealer på de fem kirkegårde beliggende i Egense, Sørup, Tved, Ollerup og Kirkeby sogne. I dagligdagen har hver 1-2 medarbejdere sine egene ansvarsområder, typisk en kirkegård samt kirketjenester ved en kirke.

Som grøn medarbejder er dine opgaver primært:

 • at vedligeholde gravsteder og fællesarealer i din egen afdeling
 • at sørge for plantning af forårs- og sommerblomster
 • at sørge for grandækning før vinteren

Som kirketjener er dine opgaver primært:

 • at udføre kirketjeneste ved højmesser (søndage) samt ved ad-hoc-tjenester som bisættelser/begravelser, vielser m.m.
 • at servicere og vedligeholde kirkens inventar.

Vi tilbyder:

 • et godt team-samarbejde omkring arbejdet ved kirkerne og kirkegårdene
 • et job, hvor der stilles krav og tildeles ansvar
 • et job, hvor du både kommer til at arbejde alene og sammen med kolleger
 • et godt arbejdsmiljø med engagerede kolleger og menighedsråd
 • en arbejdsplads i udvikling
 • et job, hvor du er Folkekirkens ansigt udadtil
 • en arbejdsplads med en uformel omgangstone.

Ansættelse sker ved Sørup Sogns Menighedsråd, Sørup Kirkevej 33, 5700 Svendborg.

Ansættelse og aflønning sker efter Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer (OAO-S) samt Organisationsaftalen for landbrugsmedhjælpere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere indgået mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Lønnen i nutidskroner udgør for en fuldtidsstilling årligt for gartnere i Øvrige land:
(trin 1) 301.581,11 kr. og (trin 2) 310.611,02 kr.

Lønnen i nutidskroner udgør årligt for en fuldtidsstilling for gartneriarbejdere i Øvrige land: (trin 1) 262.671,42 kr. og (trin 2) 270.005,45kr.

Menighedsrådet vil foretage anciennitetsmæssig indplacering på månedsløn

Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte:

Tidligere kirkegårdsleder, nu kirkegårdsleder ved Svendborg kirkegårde, Dennis Andersen, telefon: 61 36 05 30 eller pr. mail: soerupkirkegård@mail.dk ved spørgsmål eller for aftale om et besøg.

Eller Personalekonsulent, Torben Frost, telefon 51 60 10 51 eller mail: kirkerne.hr@gmail.dk

Se evt. vores hjemmeside: www.sørupkirke.dk

Ansøgning med relevante bilag sendes på mail til 7678fortrolig@sogn.dk og bedes mærket Gartner/gartneriarbejder i emnefeltet.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag den 19. juni 2023 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted fredag d. 23. juni 2023 i dagtimerne.

Der indhentes straffeattest samt referencer efter aftale.