Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Aalborg Østre Provsti søger provstisekretær

Er du interesseret i et alsidigt job, hvor du bruger dine faglige- og menneskelige kompetencer, er stillingen som provstisekretær måske noget for dig? 

Aalborg Østre Provsti omfatter 16 sogne med 20 kirker, fordelt på 9 pastorater. Antal indbyggere ca. 56. 000, hvoraf ca. 43.000 er medlemmer af folkekirken. 

Provstiets opgave er at fremme kirkens liv og vækst og at skabe gode vilkår for menighedsråd, præster og øvrige ansatte. Provsten er nærmeste foresatte for provstiets 19 præster. 

Provstikontoret med provst og provstisekretær indgår i et kontorfællesskab, som er beliggende Folkekirkens Hus i centrum af Aalborg. 

Provsten og provstisekretæren betjener det politisk valgte provstiudvalg, som er tilsyns- og godkendelsesmyndighed i visse af menighedsrådenes byggesager samt i forhold til menighedsrådenes økonomi og menighedsrådenes rolle som arbejdsgiver. Provsten er daglig leder og forretningsfører for provstiudvalget. 

Provstisekretæren ansættes af provstiudvalget. Stillingen er normeret til 30 timer pr. uge. Arbejdstiden er hovedsageligt placeret mellem kl. 8.00 og 17.00 på hverdage.  Budgetlægningsfasen kræver en øget arbejdsindsats, og du tilrettelægger selv arbejdstid og opgavevaretagelse inden for aftalte rammer. De månedlige provstiudvalgsmøder holdes i sognene, og der indgår enkelte fyraftens- og aftensmøder. 

Provstisekretærens opgaver omfatter bl.a.;

 • Sekretær for provst og provstiudvalg – herunder udarbejdelse af mødedagsorden, præsentationsmateriale, referent, korrespondance, sagsbehandling, elektronisk journalisering
 • Regnskabsfunktion for provstiudvalget (bogføring, budget, regnskab)
 • Hjælp til provstiets menighedsråd og præster

 

Kvalifikationer og kompetencer

Det vigtigste er, at du enten har kompetencerne til de skitserede opgaver, eller har mod på at lære det. Du får tilknyttet en vejledersekretær i de første 12 måneder, ligesom der er berammet uddannelseskurser, så du hurtigt selvstændigt kan varetage opgaverne. 

I arbejdet er der brug for at du:

 • arbejder selvstændigt, analytisk og kan håndtere en bred opgavevifte
 • har solid erfaring med økonomistyringsopgaver i den offentlige sektor herunder fortrolighed med regnskab og bogføring
 • har overblik og ordenssans
 • har flair for at kommunikere mundtligt og skriftligt med provstiets samarbejdspartnere- er en dygtig referent
 • har solide IT-kundskaber – rutineret i Office-pakkens forskellige programmer, PowerPoint, Excel-regneark, Pivot-tabeller
 • har interesse for Folkekirkens opgaver og er en loyal medarbejder

 Vi tilbyder:

 • et interessant arbejde i et offentligt administrativt system under stadig forandring
 • et selvstændigt arbejde med frihed under ansvar
 • mulighed for fleksibel arbejdstid
 • en arbejdsplads med værdier i højsædet og et positivt arbejdsmiljø med et godt kollegialt fællesskab i en hyggelig og uformel atmosfære
 • et godt samspil med provsten og provstiudvalget
 • en centralt beliggende arbejdsplads i centrum af Aalborg

 

Løn- og ansættelsesvilkår

 • Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og HK/STAT. Lønnen vil kunne forhandles. Se overenskomsten på www.folkekirkenspersonale.dk
 • Stillingen er på 30 timer pr. uge
 • Den daglige arbejdsplads er placeret i Folkekirkens Hus, Gammel Torv 4, 9000 Aalborg
 • Ansættelse sker med 3 måneders prøvetid. Der indhentes børneattest og referencer.

 

Yderligere oplysninger vedrørende stillingen kan indhentes hos: 

Provst Christian Bjørn Krüger, tlf. 30 29 80 76 

Find mere information om hvad der sker i provstiet på www.folkekirkeniaalborg.dk 

Send din ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse samt evt. referencer til Aalborg Østre Provstiudvalg, forretningsfører provst Christian Bjørn Krüger på mailadressen cbk@km.dk

Ansøgningen skal være provstiudvalget i hænde senest mandag den 8. juni 2020 kl. 12.00. 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 25, 2020.