Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graverstilling ved Torsted Kirke.

Stillingen som graver ved Torsted Kirke er ledig til besættelse pr. 1. september 2019 eller snarest derefter.  Stillingen er på 37 timer.

Torsted Kirke er en smuk lille romansk landsbykirke uden tårn fra 1100-tallet, som ligger i et meget smukt naturområde.

 Opgaverne som graver ved kirken er meget varierede og servicebetonede.  Vi forventer at ansøgere:

 • Kan varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, renholdelse af kirke, gravfæstelser m.m.
 • Kan forberede og medvirke ved gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger. Desuden afvikles forskellige arrangementer som alternative gudstjenester, babysalmesang mv. i løbet af året, som graveren ligeledes servicerer.
 • Kan vejlede kirkegårdens brugere
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Er udadvendt og imødekommende
 • Er fleksibel, engageret og initiativrig
 • Har et positivt livssyn, godt humør og en god fornemmelse for arbejdets særlige karakter.
 • Har IT-kundskaber på brugerniveau.
 • Har gode samarbejdsevner. Skal samarbejde med pastoratets andre gravere.
 • Fungerer godt socialt og er indstillet på et godt og konstruktivt samarbejde med præster, menighedsråd og kirkens øvrige personale.
 • Har lyst til at engagere sig i kirkens liv og vækst.

Der er rådighedsforpligtigelse henlagt til stillingen. 

Graveren skal være afløser ved kirken i Hover i forbindelse med sygdom, ferier mv.

Der er ikke automatisk ringeanlæg.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Hvis den, der ansættes i stillingen, ikke har gennemført den obligatoriske uddannelse for gravere, skal denne gennemføres inden for de første 2 år af ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på http://www.folkekirkenspersonale.dk.

For gravere uden gartnerisk uddannelse er stillingen indplaceret i løngruppe 1.  Årslønnen aftales indenfor intervallet 291.868 kr. -348.378 kr (nutidskroner). Fikspunktet er årligt  291.868 kr.  Der ydes et årligt rådighedsbeløb.

For gravere med gartnerisk uddannelse er stillingen indplaceret i løngruppe 2.  Årslønnen aftales indenfor intervallet 298.610 kr. – 362.597 kr. (nutidskroner). Fixpunkt 298.610 kr. (nutidskroner).  Der ydes et årligt rådighedsbeløb.  

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Ansøgning med relevante bilag sendes til formanden for menighedsrådet Sonja Holmgaard E-mail   8756@sogn.dk   eller Trøstrupvej 8, 6980 Tim

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest torsdag den 15. august 2019

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.