Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkesanger søges

Da vores kirkesanger har valgt at søge andre udfordringer søges en kirkesanger til Ørbæk kirke pr. 1. oktober 2019.

Vi søger en kirkesanger, der med godt humør, engagement og indlevelse kan bruge sin evne for sang til at skabe den rette stemning ved en hvilken som helst lejlighed.

Ansættelsen sker ved Ørbæk menighedsråd beliggende Fåborgvej 2, 5853 Ørbæk.

Ansættelse af en kirkesanger vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemænds Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgave som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Stillingen er på 572 timer pr. år med et ugentligt gennemsnitligt timetal på 11 timer og aflønnes efter gældende regler for kirkesangere.

Årslønnen aftales inden for intervallet 277.280,47 kr. – 405.255,49 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 284.389,89 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 922,17 pr. måned(nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets lønudspil er 86.200 kr. pr. år ved ansættelse på 11 timer pr. uge.

Kirkesangeren medvirker ved gudstjenester på søn- og helligdage, øvrige kirkelige handlinger i ugens løb samt forestår babysalmesang og deltager ved faste arrangementer året igennem.

Vi forventer selvstændighed og evnen til, med værdighed og respekt, at håndtere de mange forskellige situationer, som findes i kirken.

Ansættelsessamtaler og prøvesang forventes at finde sted ultimo september ved Ørbæk kirke.

Menighedsrådene kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Rasmus Markussen tlf. 6533 1104 og menighedsrådets formand Hanne Terndrup tlf. 5044 0901

Ansøgning sendes til: Ørbæk menighedsråd, Faaborgvej 2, 5853 Ørbæk eller digitalt til 7735@sogn.dk

Ansøgningen skal være os i hænde senest:          Tirsdag, den 24. september 2019

I øvrigt henvises til opslag på www.jobnet.dk og Ørbæk kirkers hjemmeside.