Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper

Gravermedhjælper

En stilling som gravermedhjælper ved Sneum og Tjæreborg Kirkegårde er ledig til besættelse snarest muligt, dog senest d.1. juni 2021

Vi forventer at du: 

-  har lyst til at indgå i et velfungerende samarbejde med graveren og vores anden gravermedhjælper.

- har sans for tilrettelæggelse og udførelse af praktisk arbejde, specielt vedrørende vedligeholdelse og pleje af grønne arealer.  

- er venlig og imødekommende og med positivt livssyn, samt godt humør.

- er fleksibel. Afhængigt af opgave og årstid kan der i perioder forventes overarbejde, også i weekenden.

Vi kan tilbyde: 

- en arbejdsplads med varierede opgaver både ude og inde, omfattende bl.a. vedligeholdelse af gravpladser, græsplæner, hække og af øvrige arealer. Deltagelse ved gravfæstelser, samt tilhørende pedelfunktioner mm. Det kan forekomme lejlighedsvis kirketjeneste.

- et velfungerende samarbejde med graveren og vores anden gravermedhjælper. Samarbejdet er præget af god kommunikation og aktiv deltagelse.

- en god arbejdsplads i to meget forskellige sogne som tilsammen har ca. 3000 indbyggere. Kirkegårdene er begge velholdte, og byder på mange forskelligartede arbejdsopgaver.

Stillingen er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis.

Der er 10 ansatte ved kirkerne og mange frivillige, og kirkegårdens personale har et fint samarbejde med Sognehusets- og kirkernes øvrige brugere.

Ansættelse sker ved Tjæreborg Sogns menighedsråd.

  • Der er tre måneders prøvetid. 
  • Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest d. 24. april
  • Samtaler forventes afholdt d. 27. april
  • Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer 

 

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Den årlige løn ved fuldtidsbeskæftigelse udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse for øvrig land kr. 254.542 (trin 1) og kr. 261.649 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse for øvrig land kr. 292.248 (trin 1) og kr. 300.998 (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Flemming Nielsen, tlf. 60225726, mail   flni6731@gmail.com.

Ansøgning stiles til Tjæreborg Menighedsråd og sendes til 8916fortrolig@sogn.dk