Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener ved Stengård Kirke

Stengård Kirke søger en kirketjener på fuld tid med tiltrædelse den 1. juni 2021.

 

Vi søger en kirketjener der:

 • Er imødekommende, hjælpsom og har situationsfornemmelse
 • Kan prioritere og tilrettelægge opgaver selvstændigt
 • Er praktisk anlagt med hænderne skruet godt på
 • Har sans for rengørings- og vedligeholdelsesbehov
 • Har ordenssans, overblik og er fleksibel
 • Er holdspiller, samarbejdsvillig og loyal

 

Dine opgaver vil primært være:

 • Kirketjeneste ved gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Rengøring i kirke og tilknyttede bygninger
 • Vedligehold af kirkens parkanlæg samt øvrige udendørs arealer
 • Pasning/lettere vedligehold af og tilsyn med kirkens bygninger og tekniske installationer
 • Servicering/oprydning/bordopstilling i forbindelse med arrangementer
 • Tilrettevisning af håndværkere og brugere af kirkens lokaler
 • Indkøb af dagligvarer og forbrugsvarer

 

Du må påregne arbejde i weekender og om aftenen.

 

Det vil være en fordel, hvis du har kørekort og bil.

 

Vi kan tilbyde dig en stilling i en stor, aktiv og udadvendt kirke, hvor der kommer mange mennesker. Du vil komme til at arbejde tæt sammen med vores anden kirketjener, som du skal tilrettelægger dagens opgaver sammen med. Der er gensidig vikarforpligtelse mellem de to kirketjenere på fridage, ved ferie og sygdom.

 

Du kan læse mere om Stengård Sogn og Kirke på kirkens hjemmeside: www.stengaardkirke.dk.

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Hvis den, der ansættes i stillingen ikke har gennemført den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere, skal denne gennemføres inden for de første 2 år af ansættelsen.

 

Stillingen vil blive aflønnet inden for lønintervallet: 274.478 – 353.933 kr. årligt (nutidskroner). Til stillingen er knyttet et rådighedsbeløb på kr. 25.901,96 årligt (nutidskroner) samt et OK tillæg på 1.212,43 (nutidskroner).

 

Prøvetiden er på 3 måneder. Der vil i forbindelse med ansættelsen blive indhentet børneattest og relevante referencer.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse efter kl. 16 til kontaktperson Pia Lebeck Frederiksen, tlf.: 29 93 86 04.

 

Ansøgninger med relevante bilag sendes til Stengård Sogns Menighedsråd, mrk. Kirketjener på mailadressen: 7133fortrolig@sogn.dk senest den 5. april 2021.

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 15.