Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist i Vinderup

Sahl-Vinderup pastorat søger en organist/kirkemusiker til en stilling på 30-37 timer om ugen afhængig af kompetencer og hvorledes arbejdsopgaverne kan udfyldes. Stillingen ønskes besat snarest, men senest d. 1. januar 2021.


Sahl-Vinderup har ca. 3500 indbyggere. Sahl er et lille landsbysogn med en middelalder kirke. Vinderup er en stationsby og et velfungerende bysamfund med kirke, skoler, daginstitutioner, ældreboliger og plejehjem og et aktivt forenings- og kirkeliv. Der er fælles kordegn på kirkekontoret i det nye kirke- og kulturhus i Vinderup, men kirkerne har hver deres identitet og traditioner, og ligeledes hver deres kirkegård, kirkehus, personale og menighedsråd. Se yderligere informationer om sognene på www.vinderupkirke.dk
Vi prioriterer musikken højt, vi værdsætter både tradition og fornyelse og har i en del år glædet os over at have både orgelspil og mere rytmisk klaverspil i gudstjenesten.   
Der er følgende arbejdsopgaver i pastoratet og de to kirker:
 • Medvirken ved højmesser, gudstjenester i kirke og på plejehjem samt øvrige kirkelige handlinger.
 • Babysalmesang
 • Opstart af børnekor.
 • Voksenkor
 • Planlægning og afvikling af kirkekoncerter i samarbejde med aktivitetsudvalget.
 • Medvirken ved minikonfirmand- og konfirmandundervisning efter aftale med præsterne.
 • Spil med solister ved særlige højtids- og musikgudstjenester
 • Spil ved diverse dags- og aftensarrangementer mv.
 • Videreudvikling af de kirkemusikalske aktiviteter

   Vi forventer at du:
 • Har forståelse for kirkens liv og tradition
 • Har interesse og evne for både klassisk og rytmisk musik
 • Har lyst til korledelse.
 • Er loyal, omgængelig, god til at samarbejde og kan bidrage positivt til en god atmosfære på arbejdspladsen
 • Besidder pædagogiske formidlingsevner, da du f.eks. skal medvirke i minikonfirmand- og konfirmandforberedelsen.
 • Er indstillet på skiftende arbejdstider, weekend- og aftenarbejde og er indforstået med, at der til stillingen er knyttet geografisk fleksibilitet.
Vi kan bl.a. tilbyde:
 • To velfungerende menighedsråd, der sætter pris på og bakker op om deres medarbejdere.
 • Gode kolleger i de to præster, kirkesangerne, kirketjenere, kordegnen og de kirkegårdsansatte
 • Et velfungerende arbejdsmiljø, hvor samarbejde er i højsædet.
 • Kontor og gode faciliteter i Vinderup kirke og kulturhus.
 • Et levende sogn med mange frivillige og opbakning til kirkens aktiviteter.
 • Mulighed for at være med til at videreudvikle stillingen og opbygge et musikalsk miljø
 • Forståelse for vigtigheden af sparring med fagfæller og erfarings- og ideudveksling, som det f.eks sker i Erfa-grupper, sammen med andre organister/kirkemusikere og på kurser.

Orgel:
Orglet blev af Th. Frobenius og Sønner gennemgribende renoveret og udvidet i 2006. Det eksisterede 8-stemmede orgel blev udvidet til et orgel med 16 stemmer med to transmissioner, to manualer og pedal.
Løn:
Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.
Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 281.964,00 kr. – 412.101,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen.
Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. Årslønnen for ansøgere aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,00 kr. – 383.453,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen.
Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.654,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,00 årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg til stillingen.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk<http://www.folkekirkenspersonale.dk/>

Løn samt rådighedstillæg er oplyst for en fuldtidsstilling og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Lønnen forhandles med forhandlingsberettigede organisation.
Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Der vil blive indhentet børneattest ved ansættelsen.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Gertrud Bangshøj tlf. 40 15 11 09 / 97 44  11 05.

Ansøgningsfrist: Senest den 23. oktober 2020.

Ansøgningen sendes via https://provsti.career.emply.com/ad/organist-i-vinderup/gbyfk9  

Ansættelsessamtaler samt prøvespil finder sted d. 28. oktober, hvor medlemmer fra de to menighedsråd og ansættelsesudvalg vil være til stede. I indkaldelsen til prøvespil vil de salmer og musikstykker, der ønskes spillet blive beskrevet.
Samtaler og prøvespil foregår i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer i forbindelse med Covid19.