Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Fraugde Menighedsråd søger gravermedhjælper

En stilling som Gravermedhjælper ved Fraugde Kirkegård ,Fraugde sogn er ledig til besættelse

snarest mulig

Stillingen er på 37 timer svarende til en årsnorm på 1924 timer

Arbejdssted Fraugde Kirkegård beliggende Fraugdevej 67. 5220 Odense SØ, hvor arbejdet

hovedsagligt skal udføres, medarbejderen vil endvidere skulle udføre arbejde på de øvrige 

arealer,som menighedsrådet har pligt til at vedligeholde eller som anvise af graveren.

Vi kan tilbyde dig:

* En velfungerende arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø

* En arbejdsplads hvor orden og kvalitet prioriteres højt

* Medarbejder udvikling

* Aflønning i henhold til aftale indgået mellem kirkeministeriet og Fælles Fagligt Forbund

   for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde.

Vi forventer af dig:

* At du er gartneruddannet

* har IT kendskab

* At du kan indgå i positivt samarbejde med det eksisterende team

* At du har lyst og evne til at servicere besøgende

* At du kan arbejde selsstændigt og har syn for arbejdskvalitet

* At du efter en oplæringsperiode vil være i stand til at tage ansvar for kirkegårdens daglige

   drift i ferieperioder m.m.

Ansættelsesområdet for stillingen er Fraugde Sogn, Hjallese Provsti 

Forventet ansættelse  så hurtigt som muligt, der er en prøvetid på 3 måneder

Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvdelse til graver Charlotte Kroneder

tlf. 6120 1889 eller kontakt person Thyge Torjusen 2928 0775

Ansøgninger med relevante bilag sendes til 7879fortrolig@km.dk

Ansøgninger skal være menighedsrådet i hænde senest 24.august 2020 kl.12.00

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 36

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer