Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjenervikar

En stilling som kirketjenervikar ved Bramming Sogns er ledig til besættelse pr. 1. august 2020. Stillingen er på ca. 8 timer pr. uge til rengøring, samt afløsning af kirketjeneren i ferier og friweekender.

Den faste rengøring af administrationsbygningen kan aftales fordelt på 3 dage om ugen.   Afløsningen for kirketjeneren i 6 ugers ferie, samt 8 friweekender anslås til ca. 280 timer pr. år. Arbejdet planlægges 3-4 måneder frem i tiden.   

Vi forventer, at du:

  • Er imødekommende over for kirkens brugere
  • Er engageret og ansvarsbevidst
  • Har gode evner til samarbejde
  • Er fleksibel
  • Har et godt humør og et positivt livssyn
  • Har kørekort

Ansættelse sker ved Bramming Sogns Menighedsråd, Nørregade 52A, 6740 Bramming.

Læs mere om sognet her https://www.brammingsogn.dk/  

Gensidig prøvetid er 3 måneder fra ansættelsen.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Løn efter kvalifikationer, aftales indenfor intervallet 274.733,34 - kr. 354.262,32 kr. (nutidskroner) for en fuldtidsstilling. Menighedsrådet kan aftale en anciennitetsmæssig indplacering. Aflønningen er på timeløn og udbetales månedsvis.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Kirketjener Niels Jørgen Johansen: 24839278
Formand Ole Nørgård: 6126 1022 

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8900fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 6. juli 2020 

Vi forventer at afholde samtaler i uge 28.

Menighedsrådet kan oplyse, at der indhentes referencer og der indhentes børneattest.

 

Med venlig hilsen

Bramming Menighedsråd