Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kordegn til Tarm Sogn

Tarm Menighedsråd søger en  kordegn med ansættelse 1. oktober 2020 gerne tidligere.

Stillingen er på 8 timer pr. uge. Den kan eventuelt sammenlægges med den ledige stilling som kirketjener ligeledes på 8 timer.

Stillingens primære opgave er regnskabsføring. Kirkekontoret fører regnskab for flere sogne i Skjern Provsti

Tarm sogn har godt 4.000 indbyggere. Der er 16 ansatte ved kirke og kirkegård.

Stedet er præget af stort engagement og et godt samarbejde mellem ansatte, præster, menighedsråd og de mange frivillige, der er et stort aktiv for vores sogn.

Fleksibilitet prioriteres højt i vores hverdag. Vi har fokus på hinandens individuelle faglige kompetencer og interesseområder, og forsøger på bedst mulig måde at skabe indhold, der matcher den enkelte medarbejder.

Vi forventer, at du:

  • har regnskabserfaring
  • har godt kendskab til it
  • er imødekommende, selvstændig og struktureret

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Skjern Provsti i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Tarm Sogns Menighedsråd beliggende Skjern Provsti, Ribe Stift.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – centralorganisationen af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 289.193 kr. – 383.181 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 281.224 kr. (nutidskroner).

Løn kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er omkring fixpunkt, hvilket er 61.000 kr. årligt ved ansættelse på 8 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening med udgangspunkt i relevante kompetencer.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder Lone Marcussen på tlf.nr. 2941 6870/mail 9122fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 9122fortrolig@sogn.dk. Den skal være menighedsrådet i hænde senest den 17. august 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 34 2020.