Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper

En stilling som gravermedhjælper ved Skrave Kirkegård, Skrave sogn, er ledig pr. 1. februar 2021 og ønskes besat snarest muligt.

Stillingen er på 7 timer pr. uge. Arbejdstiden er som udgangspunkt onsdag og fredag eftermiddage, men du skal være indstillet på, at der kan ske ændringer. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes merarbejde.

Stillingen er tidsbegrænset med ophør den 31. december 2023.

Vi forventer, at du:

  • Har lyst til at blive ved os i hele ansættelsesperioden.
  • Er selvstændig og ansvarsbevidst.
  • Er respektfuld overfor kirken og imødekommende over for brugerne af kirken og kirkegården.
  • Er åben for et positivt samarbejde med kirkens øvrige personale og menighedsrådet.
  • Har hænderne godt skruet på, og kan varetage mindre vedligeholdelsesopgaver og reparationer på kirkens bygninger og materiel. Ansøgere med håndværksmæssig baggrund eller erfaring prioriteres.
  • Er villig til at lære at ringe med kirkeklokken, da vi har manuel klokkeringning.

Skrave Sogn har ca. 500 indbyggere og 1 fastansat graver. Skrave Sogn er et aktivt sogn, der gerne vil være i kontakt med alle vores sognebørn. Vi er kendetegnet ved et stærkt sammenhold og interesserer os mere for muligheder end begrænsninger.

Vi kan tilbyde:   

  • Samarbejde med engageret graver og menighedsråd.
  • Alsidigt arbejde på kirkegården og kirkens bygninger.
  • Et godt arbejdsmiljø med fokus på god kommunikation.

Ansættelse sker ved Skrave Sogns Menighedsråd, Skrave Kirkevej 5, 6630 Rødding.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør kr. 254.779,00 (trin 1) og kr. 261.893,00 (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til graver Tina Lunding Jacobsen på telefonnummer 26 36 39 14 tirsdag til fredag i tidsrummet 08:00 – 15:30 eller til Personalekontaktperson Majbrit Holst Nielsen på telefonnummer 22 73 56 66 mandag til fredag i tidsrummet 08:00 – 15:30.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Skrave Sogn, Skrave Kirkevej 5, 6630 Rødding mrk. ”Ansøgning” eller på mail til 8950fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest onsdag den 3. marts 2021 kl. 12:00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 10. Ansættelse hurtigst muligt herefter.