Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Bygningskonsulent i Aalborg Stift

Stillingen som bygningskonsulent for tjenesteboliger m.v. i Aalborg Stift opslås herved til besættelse pr. 1. juni 2023.

Ansættelsen er tidsbegrænset for en periode af 4 år.

Bygningskonsulenten skal være uddannet arkitekt MAA eller have en tilsvarende godkendt udenlandsk eksamen.

Bygningskonsulenten virker som rådgiver for de kirkelige myndigheder efter reglerne i Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. 955 af 6. oktober 2009 om Folkekirkens konsulenter, Kirkeministeriets cirkulære nr. 9779 af 6. oktober 2009 om fællesinstruks for folkekirkens konsulenter og vejledning nr. 9789 af 6. oktober 2009 om Folkekirkens konsulenter.

Stillingen som bygningskonsulent er en bibeskæftigelse.

Bygningskonsulentens fagområde er sager vedrørende præsteembedernes tjenesteboliger og landbrugsbygninger m.v., herunder sager om ombygning og nedrivning af bygninger, opførelse af nye bygninger samt køb, leje eller salg af bygninger og byggegrunde.

Bygningskonsulenten afgiver efter anmodning erklæring i sager, der vedrører konsulentens fagområde. Bygningskonsulenten deltager ved vurderinger af præsteboliger med henblik på fastansættelse af boligbidrag. Desuden yder bygningskonsulenten råd og vejledning til menighedsråd, der anmoder herom.

Honoraret pr. 1. januar 2023 udgør 1.162,07 kr. pr. time i rådgivningssager og i erklæringssager 1.743,70 kr. pr. time. Honoraret tillægges feriegodtgørelse på 12,5%, mens der ikke skal tillægges moms. Satserne reguleres årligt pr. 1. januar.

Bygningskonsulenten må ikke påtage sig projekteringsopgaver for menighedsråd i sit område, medmindre stiftsøvrigheden undtagelsesvis godkender det.

Regelgrundlaget kan ses på retsinformation.

Ansøgning med bilag sendes til Aalborg Stiftsøvrighed, Thulebakken 1, 9000 Aalborg eller pr. mail til kmaal@km.dk.

For yderligere spørgsmål kan stiftskontorchef Helle Hindsholm kontaktes på tlf. nr. 91 18 80 88.

Ansøgningsfristen udløber den 17. april 2023 kl. 12.00. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 3. maj 2023.