Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener til Bov sogn

Kirketjener til Bov sogn, Aabenraa Provsti i Haderslev Stift

Vi søger en kirketjener på 9 timer ugentligt med tiltrædelse 1. juni 2021. For at komme i betragtning skal du have gode evner til at samarbejde og en stor lyst til at indgå i arbejdet omkring kirkens samlede virke i sognet, sammen med menighedsrådet, kirkens og kirkegårdenes øvrige medarbejdere.  

Arbejdstiden er fordelt på alle ugens dage, også søndage og helligdage, ligesom der få gange årligt kan forekomme aftenarbejde. Det faste kirkepersonale er altid på arbejde ved kirkens højtider i julen og påsken mm. Der er til gengæld stor fleksibilitet til fridage på andre tider. Arbejdet tilrettelægges med udgangspunkt i normtiden og der vil således være tjenestefri flere dage om ugen, arbejdstiden i denne stilling er primært i weekender.

Som kirketjener er du ofte den første, der møder de mennesker, der kommer i kirken. Det er kirketjenerens ansvar, at kirken fremstår smuk og velvedligeholdt, og at du møder mennesker i alle livets situationer med smil, omsorg og varme.

Du er i jobbet en vigtig del af kirkens arbejdsfællesskab og drift. Du kommer til at indgå i et team, hvor I er 3 kirketjenere.

Arbejdsopgaver:

Du får et afvekslende job som kirketjener i Bov sogn, hvor kirken danner rammen om gudstjenester, kirkelige handlinger, koncerter og andre arrangementer. Opgaver som bl.a. skal løses: 

 • Praktisk kirketjeneste ved højmesser, kirkelige handlinger og andre aktiviteter i eller uden for kirkerne. Forberede og medvirke ved arrangementer i kirker og sognelokaler.
 • Rengøring af kirkerne og andre bygninger knyttet til kirkerne
 • Klargøring af lokaler og kirkerum i forbindelse med de forskellige aktiviteter - her under ansvar for udsmykning i kirkerne og kirkernes øvrige rum
 • Servicering ved møder, inkl. div. køkkenarbejde og indkøb.

 Vi forventer at du kan:

 • trives i et miljø med vekslende arbejdsopgaver og arbejdstider, og gerne er på job når andre har fri
 • være imødekommende, venlig og serviceminded.
 • være engageret i opgaveløsningen og har en god situationsfornemmelse
 • være både selvstændigt arbejdende og god til at samarbejde
 • være omhyggelig, samvittighedsfuld og ansvarsbevist
 • være stabil og fleksibel
 • bidrage positivt til det gode arbejdsmiljø
 • gøre rent på professionelt niveau, eller at du udvikler dig til dette niveau
 • stille bil til rådighed i dit arbejde og har kørekort
 • deltage i gensidig vikarforpligtelse ved sygdom, ferie og fridage

Der er 3 præster og 15 andre ansatte i sognet. Bov sogn har to smukke og meget forskellige kirker, Bov Kirke og Kollund Kirke. Der er et godt aktivt sogneliv, med 5899 kirkemedlemmer.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker ved Bov sogns Menighedsråd.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og OAO-S-fællesoverenskomsten og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales inden for intervallet 274.478,09 kr. – 353.933,18,35 kr. Fikspunktet er 274.478,09 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen.
Rådighedstillægget udgør årligt 25.901,96 kr. OK-tillæg udgør 1.212,43 kr.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk på 9/37. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Har du ikke tidligere har været kirketjener, er det en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres hurtigst muligt og senest 2 år efter ansættelsens start.

Tiltrædelse
1. juni 2021

Ansøgning

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:
Kontaktperson Gitte Riise: 9029fortrolig@sogn.dk,  tlf. 30296340

Ansøgning og tidsfrist: Ansøgninger stiles til Bov sogns menighedsråd og sendes til: 9029fortrolig@sogn.dk, og skal være os i hænde senest d. 15. april 2021

Ansættelsessamtaler finder sted torsdag den 22. april.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.