Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Emdrup Kirke søger korleder for spirekoret

 

Stillingen er på 4 timer pr. uge.
Arbejdstiden er varierende fra uge til uge.
Dine arbejdsopgaver vil være:
- Ledelse af Emdrup Kirkes spirekor for børn i 0.-2. klasse. De øver torsdag kl. 16.30-17.15
- Forberedelse af korprøver, koradministration, forældrekontakt, social kontakt med kormedlemmerne samt rekruttering af nye medlemmer til koret.
- Ledelse af koret ved forskellige arrangementer. F.eks. nogle af pastagudstjenesterne, som finder sted onsdag kl.17 en gang om måneden og 2-3 familiegudstjenester om året. De foregår søndag kl. 10.30.
- Samarbejde med de øvrige medarbejdere, herunder deltagelse i planlægningsmøder efter behov.
Vi forventer, at du:
- har erfaring med ledelse af spire/børnekor
- har lyst til at videreudvikle vores gudstjenester for børnefamilier
- har erfaring med at arbejde med børnestemmer i forskellige musikalske genrer.
- har lyst til social kontakt med kormedlemmerne samt forældrekontakt
- har en relevant uddannelse f.eks. uddannet eller studerende fra AM-studiet på musikkonservatoriet
- ønsker at arbejde med på kirkens visioner www.emdrupkirke.dk/page/71/emdrup-kirkes-visioner
Vi tilbyder en korlederstilling i en kirke
- med en engageret menighed
- med et godt samarbejde mellem ansatte, præster og menighedsråd
- hvor der er nysgerrighed over for nye måder at gøre tingene på
- hvor hovedformålet er at nå ud til lokalområdet med kirkens budskab.

Hvis der på sigt bliver grundlag for det, er der mulighed for at udvide stillingen med børne/juniorkor.
Stillingen er ledig til besættelse 15. august eller snarest herefter.

Ansøgningsfrist 24.7 - ansøgningen sendes til 7065fortrolig@sogn.dk

For mere info kan du kontakte organist Solveig Bach Tofft.

Du finder flere oplysninger om Emdrup Kirke på www.emdrupkirke.dk