Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjenere søges

Kirketjenere søges         

Odder Sognekirke søger snarest muligt og senest pr. 1. juni 2021 to kirketjenere. Vi har to stillinger på 32 timer. En anden fordeling er også mulig. Det gennemsnitlige ugentlige timetal for hver stilling kan ligge mellem 27 og 37 timer. Angiv ved ansøgning hvor mange timer du er interesseret i.

Kirketjenernes hovedopgaver er i fællesskab:

 • Kirketjeneste
  • Praktisk kirketjeneste i kirke og kapel ved gudstjenester, kirkelige handlinger, særlige arrangementer, koncerter og lignende
 • Rengøring
  • Rengøring af kirke, kapel, kirkecenter og andre bygninger
 • Værts-/værtindefunktion
  • Klargøring til undervisning og mødevirksomhed samt indkøb
 • Pedelfunktion
  • Tilsyn med og pasning af kirkens bygninger og inventar, herunder vedligehold og mindre reparationer

Rengøringsopgaverne udgør tidsmæssigt den største del af stillingerne. Dernæst kirketjeneste.

Vi kan tilbyde vores kirketjener:

 • et spændende job med mange forskelligartede opgaver
 • et godt fællesskab med engagerede og dygtige kolleger i en hyggelig og uformel atmosfære
 • et velfungerende og professionelt menighedsråd, som er åben for nye tiltag
 • en arbejdsplads i forandring med flere nye medarbejdere

Vi ønsker, at du som vores kirketjener:

 • kan finde dig tilpas i et kirkeliv, hvor vi har respekt for traditionen og samtidig opsøger fornyelsen
 • er imødekommende, serviceminded og tillidsvækkende
 • er dynamisk og fleksibel
 • har overblik og kan tilrettelægge din arbejdsdag
 • er en holdspiller, som har lyst og evne til samarbejde og samspil med kirkens præster, medarbejdere, menighedsråd og frivillige
 • gerne har erfaring med kirketjeneste
 • har syn for rengøringsbehov og -standard
 • er arbejdsom med praktisk sans og med hænderne skruet rigtigt på
 • har teknisk snilde og kan løse mindre opgaver på vores tekniske udstyr
 • har mod på mindre administrative opgaver
 • er loyal og vil bidrage til den gode stemning på arbejdspladsen
 • er indstillet på skiftende arbejdstider, weekend- og aftenarbejde – og at arbejdsmængden varierer hen over året
 • har indsigt i og forståelse for kirkens opgaver

Vi har to ledige stillinger og vil gerne have to forskellige kirketjenerprofiler. Skriv derfor gerne i din ansøgning lidt om, hvilke af opgaverne du særligt finder interessante og har særligt gode forudsætninger for at løse på baggrund af dine kompetencer.

Bemærk: Vi har også to tidsbegrænsede kirketjenervikarstillinger opslået.

Ansættelse sker ved Odder Sognekirke og tilhørende lokaliteter. Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Odder Provsti i overensstemmelse med de aftaler, menighedsrådet har indgået/indgår med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Lønnen aftales inden for intervallet 274.478,00 kr. – 353.933,00 kr. for en fuldtidsstilling. Fikspunktet er på 274.478,00 kr. for en fuldtidsstilling. Der ydes et årligt rådighedstillæg på 25.901,96 kr. for en fuldtidsstilling. OK-tillæg på 1.212,43 kr. Beløbene er oplyst i nutidskroner og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Hertil ydes pensionsbidrag.

Hvis den obligatoriske uddannelse for kirketjenere ikke er gennemført ved ansættelsestidspunktet, skal denne gennemføres inden for de første to år af ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

Prøvetiden er tre måneder. Der vil i forbindelse med ansættelse blive indhentet børneattest.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til daglig leder Jette Bøge Rosenskjold på tlf. 9155 8901.

Ansøgning med relevante bilag sendes senest lørdag den 17. april på 8087fortrolig@sogn.dk . Ansøgningen mærkes ”kirketjener” i mailens emnefelt.

Der planlægges 1. samtalerunde fredag den 23. april og 2. samtalerunde mandag den 26. april, begge dage i dagtimerne. De udvalgte får direkte besked.

 

Odder Sogn hører under Odder Provsti og Aarhus Stift.

Der er ca. 13.300 indbyggere i sognet, hvoraf ca. 10.800 er medlemmer af folkekirken.

Der er en middelalderkirke med en gammel og nyere kirkegård. Desuden er der et smukt nybygget kapel og et kirkecenter.

Sognet har tilknyttet fire præster. Ved kirken og kirkecentret er ansat tre kirketjenere, en kirke- og kulturmedarbejder, to organister, to kirkesangere, tre kirkekorsangere, en kordegn og en daglig leder. Ved kirkegården er ansat seks gartnere, en gartnerelev og en kirkegårdsleder.

Sognet har et højt aktivitetsniveau med mange tilbud til de forskellige målgrupper.