Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Regnskabsfører for menighedsråd i Slagelse provsti.

En stilling som regnskabsassistent ved Regnskabskontoret for menighedsråd i Slagelse Provsti er ledig til besættelse 1. maj 2023.

32 timer pr. uge tidsbegrænset med mulighed for fastansættelse.

Kan du se dig selv i en værdibaseret organisation? Har du flair for tal, og kan du formidle komplekse regnskabsdata til alle typer personer? Ønsker du en selvstandig stilling hvor du selv kan planlagge din tid og tage ansvar for alle dele af bogføring og regnskab?
Så er du måske vores nye medarbejder.
Du kan have en baggrund som revisorassistent, fra offentlig eller privat regnskab, advokatsekretar eller andet. Kendskab til folkekirken eller anden erfaring fra den frivillige sektor er en fordel. Det vigtigsre er, at du har erfaring med regnskab, er lærenem og har mod på at arbejde som det professionelle anker i en frivillig verden. Vi arbejder på en årsnorm med meget travle perioder og andre, hvor merarbejde afspadseres. Du skal trives med denne gensidige fleksibilitet i din hverdag.
Til det fælles regnskabskontor i Slagelse provsti søges en regnskabsfører til kirkeregnskaber med tiltrædelse snarest muligt.
I samarbejdet deltager for tiden 8 menighedsrid samt 2 bestyrelser. Regnskabsføreren har som sit primære ansvars område regnskabsfunktionen for kirkekasserne.
Ansettelsesmyndigheden er Slagelse Kirkegårde.
Stillingen:
Stillingen er pa 32 timer ugentligt i gennemsnit.
I stillingen indgår budgetlægning, løbende bogføring, udarbejdelse af rapporter, udarbejdelse af evt. delregnskaber - fx byggeregnskaber, afstemning og indberetning af moms, deltagelse i møder hos de enkelte menighedsråd efter behov ifm. rådgivning og præsentation af budgetter og præsentation afregnskabsaflæggelse for et antal kirkekasser  samt lønindberetning. Arbejdet foregår i nært samarbejde
med menighedsrådene, som har ansvar for kirkekasserne. Der forekommer aftenmøder.
Arbejdspladsen er fysisk placeret på provstikontoret, Bredegade 7A i Slagelse. Der er i forvejen ansat en fuldtids- og en deltidsregnskabsfører for kirkekasserne.
Desuden er der kontorfælleskab med provst og provstisekretærer. Der benyttes Brandsoft
regnskabssystem.
Vi forventer at du:
o Er god til at arbejde selvstændigt og struktureret og følger udfordringer til dørs
o Er ansvarsbevidst og satter en ære i kvalitet og løbende selvkontrol
' Er interesseret i og har forståelse for det kirkelige arbejde i Den danske Folkekirke
. Er relevant uddannet indenfor regnskab
o Er bekendt med lønrapportering
o Er god til at formidle regnskaber og budgetter til menighedsrådene
r Er fleksibel i forhold til arbejdstider - da der indgår aftenmøder i stillingen
Det er en fordel at have kendskab til kirkeregnskab.
Vi tilbyder:
o Arbejdsfællesskab på Slagelse provstikontor med andre dygtige kolleger
. Gode muligheder for sparring og udvikling i arbejdet
o Et fleksibelt job med stor indflydelse på eget arbejde, arbejdstider.
o Samarbejde med engagerede menighedsråd i en værdibaseret organisation
. Der er tre måneders prøvetid. Tiltrædelse 1. april eller hurtigst muligt.

I forbindelse med ansattelsen vilder blive indhentet straffeattest.
Ansættelsesvilkår og løn
Løn- og ansattelsesvilker: vi tager udgangspunkt i HK's overenskomst med staten med mulighed for forhandling af tillæg. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Der er mulighed for at forhandle et eventuelt kvalifikationstillæg i forbindelse med ansættelsen.
Ansøgningsfrist
Ansøgning med relevante bilag stiles til kirkegårdsleder Bent Nielsen og sendes til
bent@slagelsekirkegaarde.dk.

Ansøgningsfristen er 31.03.2023.
For spørgsmål og yderligere information om stillingen kan Kirkegårdsleder Bent Nielsen kontaktes på tlf. 58530133