Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver/Kirketjener ved Kettrup Kirke

Vores graver/kirketjener har valgt at gå på pension, og stillingen som graver/kirketjener ved Kettrup Kirke og sogn er derfor ledig pr. 1. juni 2021.

Der er i alt fem ansatte i fællessognet Kettrup/Gøttrup: To gravere, en deltidsansat gravermedhjælper samt organist og kirkesanger. Der er et tæt samarbejde mellem gravere og gravermedhjælper om opgaverne ved de to kirker, og der forventes derfor fleksibilitet hvad angår arbejdssted.

Stillingen er på gennemsnitligt 37 timer pr. uge.

Graveren/kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:

 • Vedligeholdelse, pasning og pleje af kirkegården, kirken og diverse udenomsarealer
 • Deltagelse i gudstjenester og andre kirkelige handlinger, herunder jordfæstelser m.v.
 • Mindre administrative opgaver

 Vi forventer, at du:

 • Har erfaring som gartner, meget gerne fra graverstilling. En gartneruddannelse vil være et plus, men er ikke et krav
 • Har faglig stolthed og sætter en ære i at tingene er i orden
 • Er venlig og imødekommende og forstår at skabe en god atmosfære for kirkens og kirkegårdens brugere
 • Er fleksibel og forandringsparat
 • Er engageret og initiativrig og kan arbejde selvstændigt, men samtidigt indgå i et tæt, kollegialt samarbejde med kirkens øvrige ansatte, hvor mange opgaver løses i fællesskab

 Vi kan tilbyde:

 • Et alsidigt og frit job, hvor du selv planlægger dit arbejde
 • En god arbejdsplads med mulighed for personlig udvikling
 • Et positiv fællesskab med engagerede kolleger

Ansættelse sker ved Kettrup/Gøttrup Sogns Menighedsråd beliggende Kettrupvej 80, 9690 Fjerritslev.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales indenfor intervallet 296.798,00 kr. – 354.262,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 303.654,00 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 27.360,25 kr. (nutidskroner).

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til graver Ole Mikkelsen på mobil 40 19 47 52, eller til kontaktperson Martha Holme på mobil 40 94 74 11 eller mail 8716fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8716fortrolig@sogn.dk senest den 19. april 2021.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børne- og straffeattest. Der er 3 måneders prøvetid i stillingen.