Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkesanger til Stubbekøbing Kirke

En stilling som kirkesanger ved Stubbekøbing  Kirke, Stubbekøbing Sogn er ledig pr. 1. september 2019.

Stillingen er på 14 timer pr. uge. 

Vi søger en person, som ud over at synge ved kirkelige tjenester også har mod på at videreføre arbejdet med kirkens børnekor. Det er ligeledes et ønske, at kirkesangeren efter aftale er medhjælp ved undervisning af konfirmander og minikonfirmander. 

Vi ønsker en person som vil indgå i vores team på 6 dygtige og engagerede medarbejdere. Vi lægger vægt på fleksibilitet, at kunne se muligheder frem for begrænsninger,  men frem for alt humor og godt humør.  

Ansættelse sker ved Stubbekøbing Sogns Menighedsråd beliggende Torvet 5, 4850 Stubbekøbing. 

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010  og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder  eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.                                                                         

Årslønnen aftales indenfor intervallet 277.280,47 kr. – 405.255,49 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 284.389,89 kr. 

Rådighedstillægget udgør årligt 21.372,75 kr.(nutidskroner). 

OK tillæg på 922,17 kr. (nutidskroner) 

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. 

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 9.670,25 kr. per måned ved ansættelse på 14 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening. 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Nina Hansen eller Connie Zlatevski  på telefonnummer 21682539/30614842/mail 7607fortrolig@.sogn.dk  

Ansøgningen med relevante bilag stiles til menighedsrådet og sendes elektronisk til 7607fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 24. juli 2019.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 30 eller 31.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.