Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Avedøre kirke søger kirkekulturmedarbejder

Vi søger en positiv, relations opbyggende person, som kan være med til at skabe en levende kirke for vores brugere.  

Nøgleordene for stillingen er børn, rytmik og frivillighed. Vi forventer, at ansøgeren er fortrolig med formidlingen af den kristne tro. 

Stillingen er på 32 timer ugentligt, med mulighed for fast fridag om mandagen.  

 

Stillingen vil blandt andet have fokus på: 

 • Minikonfirmander
 • Børnekor
 • Frivillighedskoordinator
 • Baby salmesang
 • Menighedsopbyggende arbejde og vedligeholdelse deraf.
 • Børnegudstjenester i samarbejde med præsterne
 • Diverse arrangementer for voksne
 • Planlægge juleaften i kirken hvert år, samt afholdelse af juleaften hver 4. år.
 • Konfirmandarrangementer
 • Skole- og institutionskontakt 
 • Diverse administrative opgaver

Der kan forventes aftenarbejde 2 -3 gange om måneden samt weekend- og helligdagsarbejde 4-6 gange om året.  

 

Vi forventer at du er: 

 • Imødekommende
 • Relations skabende
 • Nysgerrig og problemløsende 
 • I besiddelse af gode samarbejdsevner
 • Loyal og samvittighedsfuld

 

Vi tilbyder en god arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet har høj prioritet og hvor vi hjælpes ad.   

Vi forsøger altid at være opmærksom på dem som kommer i kirken

 

Hvis du vil høre mere om stillingen, kan du kontakte Kirkeleder Trine Bernhard Flæng 21162603

Ansøgningsfristen er d. 13. juni 2023. 

Ansøgning samt cv sendes til: 7146fortrolig@sogn.dk

Der vil blive afholdt samtaler i uge 25.  

Stillingen er med ansættelse fra d. 1. august 2023. 

 

 

Avedøre Kirke ligger i Avedøre Stationsby 10 km fra Rådhuspladsen i København. Til kirken hører en café, som har åbent dagligt. Avedøre Sogn tæller 8897 medlemmer. Der bor 16.205 mennesker i almene boliger og villaområder. Arbejdet i kirken er kendetegnet ved, at kirken er godt integreret i alt, som foregår i lokalområdet. 

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO 10 - Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO 10 - Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper / kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se §14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019. Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet. 

Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav til stillingen og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 302.851 kr. - 40I.278 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 33.273,76 kr. (nutidskroner) ved fuldtidsstilling. 

Medarbejdere, der opfylder uddannelseskravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 317.994 kr. - 454.277 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 33.273,76 kr. (nutidskroner). 

OK tillæg på 924,27 kr. (nutidskroner) 

Løn, rådighedstillæg og OK-tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu.