Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper ved Kettrup Kirke

Vores gravermedhjælper har valgt at gå på pension, og stillingen som gravermedhjælper ved Kettrup Kirke og Sogn er derfor ledig pr. 1. juni 2021.

Der er i alt fem ansatte i fællessognet Kettrup/Gøttrup: To gravere, en deltidsansat gravermedhjælper samt organist og kirkesanger. Der er et tæt samarbejde mellem gravere og gravermedhjælper om opgaverne ved de to kirker, og der forventes derfor fleksibilitet hvad angår arbejdssted.

Stillingen er på gennemsnitligt 11,5 timer pr. uge med hjemsendelse i vintermånederne. Aflønningen sker på timebasis.

Gravermedhjælperen skal primært varetage følgende opgaver:

  • Vedligeholdelse, pasning og pleje af kirkegården, kirken og diverse udenomsarealer
  • Deltagelse i gudstjenester og andre kirkelige handlinger, herunder jordfæstelser m.v.
  • Afløse graveren ved dennes ferie og fridage

 Vi forventer, at du:

  • Har flair og interesse for arbejdet på kirkegården og i kirken
  • Er venlig og imødekommende
  • Kan arbejde selvstændigt, men samtidig indgå i et tæt, kollegialt samarbejde med kirkens øvrige ansatte, hvor mange opgaver løses i fællesskab
  • Er en stabil og flittig arbejdskraft

Vi kan tilbyde:

  • Et alsidigt og frit job
  • En god arbejdsplads og et positiv fællesskab med engagerede kolleger

Ansættelse sker ved Kettrup/Gøttrup Sogns Menighedsråd beliggende Kettrupvej 80, 9690 Fjerritslev.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn ved en fuldtidsstilling udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse kr. 254.542,00 (trin 1) og kr. 261.649,00 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn ved en fuldtidsstilling udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse kr. 292.248,00  (trin 1) og kr. 300.998,00 (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til graver Ole Mikkelsen på mobil 40 19 47 52, eller til kontaktperson Martha Holme på mobil 40 94 74 11 eller mail 8716fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8716fortrolig@sogn.dk senest den 19. april 2021.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børne- og straffeattest. Der er 3 måneders prøvetid i stillingen.