Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Hasseris Kirke i Aalborg søger en kirketjener.

Der er tale om en deltidsstilling med en ugentlig arbejdstid på 19 timer. Tiltrædelse 1. juli, eller efter aftale. I praksis vil arbejdet blive tilrettelagt med skiftevis 2 og 3 dages arbejdsuge. Der må påregnes såvel aften- som weekendarbejde.

 

Vi søger en kirkeligt interesseret medarbejder, der har gode praktiske evner, og som er indstillet på at indgå i et positivt og fleksibelt samarbejde, i en aktiv bykirke, med præster og øvrige medarbejdere.


Stillingen omfatter bl.a.:

  • Praktiske opgaver ved afvikling af gudstjenester, kirkelige handlinger og div. andre arrangementer i kirken og tilhørende lokaler.
  • Vedligeholdelse og tilsyn med kirken, herunder rengøring og oprydning.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere.

Årslønnen aftales inden for intervallet 274.733,34 kr. – 354.262,32 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 286.841,36 kr. (nutidskroner).Der er rådighedsforpligtigelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt  25.926,05 kr. (nutidskroner). Løn og rådighedsbeløb er angivet for fuldtidsstilling, og  omregnes efter stillingsstørrelse 19 timer.

Ansøgning med eventuelle bilag skal være kirken i hænde senest d. 26. maj kl. 12.00, og skal sendes til:

 8374fortrolig@sogn.dk  mærket: ”kirketjener”. Samtaler forventes afholdt d 28.5.2020

Spørgsmål vedr. stillingen kan rettes til daglig leder: Søren Ohlsen, mobil 20886179.