Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Aarhus Domprovsti søger provstisekretær/journalfører m/k

Aarhus Domprovsti søger en professionel, struktureret og detaljeorienteret provstisekretær til varetagelse af provstiets dokumenthåndtering og journalisering m.m.

 

Primære arbejdsopgaver

Du vil blive del af et aktivt kontor som arbejder med mange forskelligartede sager, og vil primært komme til at arbejde med dokumenthåndtering og vidensdeling. Du vil få ansvar for at registrere sagsakter og data korrekt og for at sikre at alle informationer er ajourført og formidlet til rette vedkommende. Opgaverne er bl.a.:

 

 • journalisering af sagsakter i Kirkeministeriets ESDH-system, F2
 • opbygning og vedligeholdelse af sagsstruktur
 • indskanning og registrering af indkomne sagsakter i papir
 • udarbejdelse og vedligeholdelse af dataoversigter og statistikmateriale, såsom oversigter over forpagtninger, afholdte syn, inventarlister o.l.
 • sagsbehandling af præsternes kørselsindberetninger
 • udarbejdelse af referater og mødenotater
 • udarbejdelse af nyheder til intranet
 • indkøb af kontorartikler

 • bistå ved tilrettelæggelse og gennemførelse af møder og arrangementer, organisering og håndtering af praktiske opgaver i forbin­delse med møder (fx kopiering af bilag, bestilling af mad, indkøb og oprydning)
 • telefonpasning og øvrige receptionistfunktioner
 • andet forefaldende kontorarbejde så som sorterings- organiserings- og kopieringsopgaver samt beregningsopgaver og mindre sagsbehandlingsopgaver

 

 

Vi forventer at du:

 • kan arbejde selvstændigt, systematisk, ordentligt og med stor præcision
 • er grundig og har sans for detaljen uden at miste overblikket
 • er god til at kommunikere i skrift og tale og er en dygtig referent
 • har erfaring med sags- og dokumenthåndtering - helst i en offentlig administration
 • har indgående kendskab til IT, er rutineret i Officepakkens forskellige programmer og har solid erfaring med ESDH-programmer
 • har sans for tal og kendskab til økonomi og regnskab
 • kan overholde deadlines – og hjælpe andre med at holde styr på deres
 • er god til at håndtere fortrolige oplysninger og har en god situationsfornemmelse
 • er serviceminded, tålmodig og hjælpsom i mødet med kolleger, menighedsråd, præster, myndigheder og andre samarbejdsparter
 • evner at sætte dig ind i nye områder og har lyst til at holde din egen faglige viden ajour
 • kan håndtere mange forskelligartede opgaver og kan tænke med, bidrage i sparring med kontorets øvrige medarbejdere og handle når det er nødvendigt
 • kan motivere dig selv – også når du er alene på kontoret
 • har interesse for Folkekirkens opgave 

Vi er åbne for forskellig uddannelsesmæssig baggrund, men lægger vægt på at du har erfaring fra en lignende stilling – gerne inden for offentlig administration, fx som advokatsekretær, ledelsessekretær, journalfører eller lignende. Erfaring med arbejdet med juridiske tekster, kendskab til arkivprogrammet F2 og superbrugerniveau i Excel er en fordel, men ikke et krav.

 

Vi tilbyder:

 • et interessant arbejde i et offentligt administrativt system under stadig forandring
 • et selvstændigt arbejde med frihed under ansvar
 • mulighed for fleksibel arbejdstid
 • en arbejdsplads med værdier i højsædet og et positivt arbejdsmiljø med et godt kollegialt fællesskab i en hyggelig og uformel atmosfære
 • en centralt beliggende arbejdsplads i centrum af Århus

 

Ansættelsesvilkår:

Deltidsstillingen som journalfører er en nyoprettet deltidsstilling, 18 timer pr. uge. Der er tre måneders prøvetid.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og HK Stat (OAO-S-fælleoverenskomsten og organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere) Der yders 15 % i pensionsbidrag.

 

Arbejdstiden er fortrinsvis inden for almindelig arbejdstid, men der må påregnes møder sen eftermiddag eller aften på hverdage et par gange om måneden, lige som der i sjældne tilfælde forudsættes deltagelse i aktiviteter på lørdage samt søn-og helligdage.

 

Arbejdspladsen er fysisk placeret i Domkirkens sognehus i Kannikegade 12, 8000 Århus C, hvor også Domkirken har kontor – og mødefaciliteter. Sognehuset huser desuden Skole-Kirke-Samarbejdet for sognene i Aarhus Kommune samt Folkekirkens familiestøtte i Aarhus Domprovsti.

 

Som led i ansættelsen gennemføres den obligatoriske uddannelse af provstisekretærer, ligesom provsti-sekretæren/journalføreren forudsættes at deltage i Kirkeministeriets årlige ajourføringskursus for provsti-sekretærer.

 

Ansøgning:

Ansøgning vedlægges CV og dokumentation for uddannelse samt evt. udtalelser og andet rele­vant materiale. Ansøgningen sendes til Aarhus Domprovsti, E-mail: aarhus.domprovsti@km.dk.

Ansøgningsfristen er d. 19. juni 2019. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 26.

Tiltrædelse 1. september 2019.

Yderligere oplysninger om stillingen fås hos Aarhus Domprovsti på tlf. 86 12 16 74.

 

Om os:

Aarhus Domprovsti består af 9 sogne beliggende i Aarhus midtby samt på Samsø. Provstiet har til opgave at fremme kirkens liv og vækst og at skabe gode vilkår for menighedsråd, præster og andre ansatte ved kirkerne i provstiet. Provstikontoret er pt. bemandet af domprovsten og en provstisekretær, som også betjener det politisk valgte provstiudvalg, som er tilsyns- godkendelsesmyndighed i visse af menighedsrådenes byggesager samt i forhold til menighedsrådenes økonomi og menighedsrådenes rolle som arbejdsgiver. Provstiet har derudover en kommunikations­afdeling med to ansatte kommunikationsrådgivere og en regnskabsafdeling med to regnskabsførere, der tager sig af menighedsrådenes regnskaber og bogføring.