Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Udviklingskonsulent søges til Folkekirkens Familiestøtte

Har du stærke projekt- og evalueringskompetencer, og vil du være med i udviklingen af fremtidens diakonale arbejde i Folkekirken?

Så er du måske vores nye kollega til stillingen som udviklingskonsulent i sekretariatet. Arbejdsstedet er Folkekirkens Hus i Aalborg, og stillingen er på 37 timer om ugen.

 

Om Folkekirkens Familiestøtte

Folkekirkens Familiestøtte har til formål at støtte forældre med hjemmeboende børn, der oplever mindre udfordringer i familielivet. Vi tilbyder forældre kursusforløb og individuelle forløb, hvor de klædes på med viden og sparring til at skabe de forandringer i hverdagen, de ønsker.

Vores mål er at støtte forældrene i at være de forældre, de gerne vil være – også når det er svært. Ved at tilbyde støtte, før tingene vokser sig så store og uoverskuelige, at de bliver er et kommunalt anliggende, kan vi forebygge mange ting og være med til at sikre bedre børneliv.

Folkekirkens Familiestøtte har desuden indgået et samarbejde med Egmont Fonden over de næste 3 år. Her vil der være et øget fokus på familier med børn på 0 – 6 år.

 

Primære arbejdsopgaver for vores nye udviklingskonsulent

Arbejdsopgaverne er brede, da vi er et lille sekretariat. Men som udviklingskonsulent får du bl.a. opgaver indenfor: 

 • Proces- og implementeringsstøtte i organisationen, herunder bistå med implementering af tilbud og tiltag i de lokale provstier/kommuner.
 • Udarbejdelse af fonds- og projektansøgninger samt evt. implementering af disse.
 • Projektstyring – dette gælder bl.a. inden for vores 3-årige projekt med Egmont Fonden, som har fokus på familier med børn på 0 – 6 år.
 • Evaluering, herunder både udvikling af evalueringsdesign samt implementering, dokumentation og datastyring i organisationen.
 • Kompetenceudvikling af frivillige, herunder indgå i udvikling af værktøjer og materialer målrettet frivillige.

 

Vi søger en udviklingskonsulent, som har relevant uddannelse (samfundsvidenskabelig eller lignende) og:

 • Har minimum et par års erfaring, gerne fra lignende job.
 • Har strategisk helhedsforståelse.
 • Er hurtig til at analysere komplekse problemstillinger og skabe overblik.
 • Har evalueringskompetencer, herunder med kvantitative og kvalitative data samt evalueringsdesign.
 • Har projektlederkompetencer.
 • Gerne har erfaring med at implementere sociale projekter.
 • Har god organisationsforståelse, herunder kendskab til den kommunale organisation.
 • Har stærke kommunikative færdigheder både skriftligt og mundtligt.
 • Er initiativrig og struktureret og kan arbejde med mange ”bolde i luften”.
 • Er udadvendt og tænker i løsninger.
 • Kendskab til frivilligområdet er en fordel, men ikke et krav.
 • Kan arbejde selvstændigt, tage hånd om sagerne og drive processer og projekter fremad.
 • Har kørekort og adgang til bil.

 

Vi tilbyder:

 • En udviklingsorienteret arbejdsplads med store ambitioner og med højt til ”loftet”
 • En høj grad af fleksibilitet
 • God muliglighed for at påvirke eget stillingsindhold
 • At indgå i udviklingen af fremtidens diakonale arbejde i Folkekirken
 • En tidsubegrænset stilling

 

Organisering af Folkekirkens Familiestøtte

Folkekirkens Familiestøtte er ejet af de provstier, som har valgt at være medejere. Et repræsentantskab af de medejende provstier har udpeget en bestyrelse, som har den overordnede ledelse af Folkekirkens Familiestøtte.

 

Derudover består Folkekirkens Familiestøtte af 10 lokale koordinatorer, som varetager opgaverne i de lokale provstier og kommuner, herunder at lede de frivillige, som kommer i familierne.

 

Sekretariatet og de lokale koordinatorer ledes af sekretariatslederen. Sekretariatet har bl.a. til opgave at være tovholder på processer, evalueringer og udvikling af organisationen samt understøtte de lokale koordinatorer i deres arbejde. Sekretariatet har primært arbejdssted i Folkekirkens Hus i Aalborg og består af en deltidsansat kommunikationskonsulent, en administrations- og kommunikationsmedarbejder, en sekretariatsleder – og snart dig.

 

Du får reference til leder af Folkekirkens Familiestøtte, Ole Elbæk.

 

Ansættelse

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 262.132 kr. –347.325 kr.  (Beløbene er pr. 31.03.2012)

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 275.239 kr. - 393.198 kr. (Beløbene er pr 31.03.2012)

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Hertil kommer rådighedstillæg for arbejde uden for normal arbejdstid samt merarbejde, der årligt udgør 31.245 kr. samt 18% arbejdsgiverbetalt pension.

 

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem Budolfi Menighedsråd og Kirkekultur.nu

 

Tiltrædelse

Snarest muligt eller senest 1. december 2020.

 

For nærmere information kontakt:

Leder af Folkekirkens Familiestøtte Ole Elbæk, tlf. 30 32 22 30, olep@km.dk

 

Ansøgning
Ansøgningen, CV. inkl. relevante bilag sendes senest den 23. oktober 2020 kl. 12 til Ole Elbæk via kontaktff@km.dk. Skriv ”Ansøgning udviklingskonsulent” i emnefeltet.

 

Der vil forventeligt blive afholdt samtaler den 28. oktober.

Læs mere på www.folkekirkensfamiliestotte.dk