Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist til Tjele og Nr. Vinge kirker.

Vores mangeårige organist ønsker at trække sig tilbage, hvorfor en stilling som organist ved Tjele og Nr. Vinge kirker er ledig og ønskes besat snarest muligt.

Stillingen er på ca. 280 timer pr. år sv.t. gennemsnitligt ca. 5 timer pr uge.

Der vil være mulighed for afløsning efter nærmere aftale.

Organisten skal påtage sig spil i forbindelse med gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger. Initiativer m.h.p. andre musikalske arrangementer vil være meget velkomne.

De to sogne har tilsammen ca. 500 indbyggere og ved de to kirker er ansat to kirketjenere/sangere som alternerer deres tjenester.

Orglet i Tjele kirke er et P.Bruhn & søn Orgel fra 1990 med 5 stemmer og pedal.

Orglet i Nr. Vinge kirke er fra Jydsk Orgelbyggeri fra 1963 med 4 stemmer.

Vi har en forventning om en fleksibel tilgang til arbejdet, med gode samarbejdsevner og et kirkeligt engagement.

Lønnen aftales individuelt afhængigt af kvalifikationer og relevant erfaring.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand for menighedsrådet Elisabeth Lund, telf. 86 65 31 80 eller på mail ehtl@live.dk

Ansøgning med relevante bilag sendes til Menighedsrådet, Tjele-Nr. Vinge Sogne på mail til ehtl@live.dk

Ansøgning skal være menighedsrådet i hænde senest d. 28 marts 2020

Ansættelsessamtaler samt prøvespil efter nærmere aftale.

Menighedsrådet kan oplyse at der vil blive indhentet referencer.