Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkegårdsleder søges til Vive-Hadsund Pastorat

Stillingen er på 37 timer og ledig til besættelse hurtigst muligt.

I Vive-Hadsund Pastorat har vi to kirker med tilhørende kirkegårde:

 • Vive Kirke – en middelalderkirke fra ca. 1250 med tilhørende mindre kirkegård, areal 8662 m2, beliggende i landsbyen Vive. Mindre graverbygning med maskin- og velfærdslokale.
 • Hadsund Kirke – en bykirke fra 1898 med tilhørende kirkegård, areal 16.752 m2.  
  Her findes også kapel, kirkegårdskontor, mandskabsbygning og maskinrum.

Som vores kirkegårdsleder vil dine hovedopgaver omfatte:

 • Synligt lede, fordele og selv aktivt tage del i opgaverne på kirkegården, hvor der er fire ansatte.
  I arbejdet indgår derudover kirketjeneste (turnusordning) samt lejlighedsvis deltagelse i tværfaglige skole-kirke projekter med præster og husets øvrige medarbejdere.
 • Regnskab, budget og andre administrative opgaver som knytter sig til kirkegårdsdriften.
 • Udarbejdelse af plejeplaner og i samarbejde med kirkegårdsudvalget arbejde på en løbende udvikling af vore kirkegårde i tilpasning til det omgivende samfund.
 • På respektfuld vis indgå aftaler med pårørende og bedemænd.
 • Ansætte og afskedige personale i samarbejde med kontaktperson.
 • MU-samtaler med kirkegårdens personale i samarbejde med menighedsrådets kontaktperson.

Vi søger en kirkegårdsleder med følgende kvalifikationer:

 • Faglig uddannelse som gartner, jordbrugsteknolog eller lignende.
 • Et godt kendskab til moderne kirkegårdsdrift og kirkegårdskultur - både praktisk og
  administrativt. Gerne kendskab til Brandsoft kirkegårdssystem.
 • Visionær i forhold til kirkegårdenes drift og udvikling.
 • Ledelseserfaring og kendskab til arbejdstidsplanlægning og registrering.
 • Fleksibel og samarbejdsorienteret på tværs af alle faggrupper ved kirken.
 • Åben og konstruktiv tilgang i samarbejdet med kirkegårdsudvalg, kontaktperson, administrationschef, præster samt kirkens øvrige personale og frivillige.
 • Positiv livsindstilling og positiv holdning til Folkekirken.
 • Flair for god, empatisk og seriøs betjening af kirkegårdens brugere.

Vi kan tilbyde:

 • Et spændende og udfordrende job med alsidigt indhold.
 • En arbejdsplads med højt til loftet og plads til personlig udvikling.
 • Gode muligheder for efteruddannelse.
 • Et særdeles aktivt hus med 16 tilknyttede medarbejdere, mange eksterne brugere og et engageret menighedsråd på ni valgte personer, hvor alle glæder sig til at tage godt imod dig.

Vi opfordrer alle, som er interesserede i stillingen, til at søge.

Vi kan anbefale, at du besøger kirkegårdene og danner dig dit eget indtryk af arbejdspladsen. Kontakt administrationschef Hanne Westergaard, tlf. 2349 0031 for aftale om tid til besøg.

Ansættelsesvilkår: Stillingen er på tjenestemandslignende vilkår og er klassificeret i lønramme 26 (løntrin 32 til 38) for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. Der er rådighedstillæg tilknyttet stillingen. Herudover er der mulighed for forhandling af personligt tillæg afhængig af erfaring og kvalifikationer. Forhandlingsberettiget organisation er FAKK.  Der er en prøvetid på 3 måneder tilknyttet stillingen. Nuværende tjenestemandsansatte kirkegårdsledere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos:
Administrationschef Hanne Westergaard, tlf.: 2349 0031
Kontaktperson for menighedsrådet Lajla Larsen, tlf.: 2244 9353
Formand for kirke- og kirkegårdsudvalget Susanne Schiøtz Hansen, tlf.: 4026 4668

Ansøgning med relevante bilag sendes til Vive-Hadsund Pastorat på mailadressen: 9191fortrolig@sogn.dk mærket ”Kirkegårdsleder” senest mandag d. 27/9 2021 kl. 08:00.

Samtaler holdes mandag den 11. oktober 2021. Der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Læs mere om Vive-Hadsund Pastorat på www.vive-hadsundpastorat.dk