Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver med kirketjeneste ved Vinding Kirke, Vejle provsti, søges

Stillingen som graver ved Vinding Kirke i Vinding Sogn ved Vejle er ledig pr. 1. august 2023 eller snarest muligt. Til stillingen er knyttet såvel rådighedsforpligtelse som praktisk kirketjeneste til gudstjenester og kirkelige handlinger. Kirketjenesten deles i fællesskab med gravermedhjælperen. Oplysning om omfanget af kirketjeneste og rådighedsforpligtelse fås ved henvendelse til menighedsrådet.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Sognet er et aktivt forstadssogn i udkanten af Vejle. Sognet, der oprindeligt var et landsogn, hvis historie rækker langt tilbage i tiden, gennemgår i øjeblikket en hastig udvikling med en del nytilflyttere. Der er 4123 indbyggere sognet. Kirken, en smuk romansk kirke fra ca. 1150, er beliggende i det gamle Vinding. Kirkegården ligger i umiddelbar nærhed.

Der er 7 ansatte og 2 præster tilknyttet kirken.

 

Graveren skal sammen med gravermedhjælperen varetage følgende opgaver:

· være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m

· kirketjeneste ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Kirken har installeret automatisk ringeanlæg.

· passe og vedligeholde kirke, sognehus, øvrige bygninger, pladser og grønne områder omkring præstebolig og sognehus

· samarbejde positivt og fleksibelt med kollegaer og menighedsråd om gudstjenester, andre kirkelige handlinger og øvrige opgaver

· have fokus på den løbende udvikling af kirkegården og dens omgivelser

· have fokus på grøn omstilling – reduktion af Co2 og energiforbrug

· administrative opgaver i forbindelse med kirkegården

· drifts - og pasningsansvar for kirkens installationer og maskiner

· graveren har instruktionsbeføjelse i forhold til gravermedhjælperen

 

Vi kan tilbyde dig:

· et spændende og meningsfyldt arbejde i smukke og velholdte rammer

· et varierende og afvekslende arbejde

· et arbejde hvor du møder andre mennesker – besøgende og gæster i kirken og på kirkegården

· et arbejde med stor frihed og plads til selvstændighed

· et godt arbejdsmiljø og fællesskab med de øvrige ansatte

 

Vi forventer af dig:

· at du er stabil og fleksibel og i stand til at planlægge arbejdet og sætte struktur på arbejdsdagen

· at du tager ansvar for eget arbejde

· at du er holdspiller og er i stand til at samarbejde med kirkens øvrige ansatte, præster og menighedsråd

· at du udviser respekt og indlevelse for arbejdets særlige karakter

· at du er imødekommende og positiv over for besøgende i kirken og på kirkegården

· at du er fortrolig med brug og vedligehold af de maskiner, der er til rådighed

· at du har relevant uddannelse og/eller erfaring fra lignende arbejde

· at du behersker IT på brugerniveau

· at du er indstillet på arbejdstider, når resten af samfundet holder fri (aftenarbejde og arbejde på søn- og helligdage)

 

Ansættelse sker ved Vinding Sogns Menighedsråd beliggende Svinholtvej 4 a, 7100 Vejle.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Ansøgere uden gartnerisk uddannelse indplaceres i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 310.815,07 kr. – 370.993,22 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 310.815,07 kr.

Ansøgere med gartnerisk uddannelse indplaceres i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 302.851,32 kr. – 386.135,09 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 317.994,35 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.760,18 kr.(nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådets kontaktperson, Erik Ransby på tlf. 20 68 22 26 eller til menighedsrådets formand, Elsebeth Dedieu, tlf.61 67 18 66 (bedst efter kl. 17).

Potentielle ansøgere er velkomne til at kontakte menighedsrådet for et besøg på stedet.

Ansøgningen med relevante bilag og referencer sendes på mail til 7917fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 7. juni 2023 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler finder sted fredag den 16. juni.

Der indhentes børneattest for den, der ansættes i stillingen.