Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Børne og unge-medarbejder

Dyssegårdskirken søger en vikar for vores børne og unge-medarbejder i perioden 1. maj 2023 – 31. august 2023 med mulighed for forlængelse. Stillingen er normeret til 19 timer pr. uge.   

Dyssegård sogn er et aktivt sogn med mange børnefamilier, og vores børne og unge-medarbejder er derfor et vigtigt omdrejningspunkt for vores kirke.

 Arbejdsopgaver

 • formidling af kristendom for konfirmander og minikonfirmander
 • planlægning og gennemførsel af børnegudstjenester
 • planlægning og gennemførsel af babysalmesang
 • aktiviteter i forbindelse med Den Folkekirkelige Skoletjeneste i Gentofte
 • samarbejde med Dyssegårdsskolens bibliotek omkring Teaterdyssen, som arrangerer månedlige teaterforestillinger for børn

Børne og unge-medarbejderen vil indgå i tæt samarbejde med kirkens øvrige personale omkring ovenstående arbejdsopgaver. Vi har et meget velfungerende personale, som regelmæssigt mødes ved kalendermøder, ligesom vi har et velfungerende menighedsråd.

Kvalifikationer

Vi forventer, at du har en basisviden inden for kristendomskundskab. Det forudsættes, at du har et musikalsk potentiale. Derudover er det vigtigt, at du er et positivt menneske, der kan lide at have med børn og unge at gøre, og som trives med en stor kontaktflade med mange udadvendte aktiviteter.

Derudover lægger vi også vægt på, at du er

 • kreativ
 • samarbejdsorienteret og har situationsfornemmelse
 • ansvarlig og selvstændig i din opgaveløsning
 • god til at formidle skriftligt og mundtligt, med godt overblik og øje for detaljer
 • god til at holde orden, og at du heller ikke går af vejen for praktiske og rutinemæssige opgaver

 Vi tilbyder

 • et selvstændigt, udadvendt og udfordrende arbejde
 • et godt kollegialt fællesskab i et sogn, hvor der sker rigtig meget
 • eget kontor i Dyssegårdskirkens sognegård
 • mulighed for selv at præge dit arbejde og i vidt omfang have indflydelse på din egen hverdag


Ansættelse og aflønning

Vikariatets beskæftigelsesgrad er 19 timer om ugen. Løn og ansættelse er i henhold til CO10-fællesoverenskomst, organisationsaftale og tilhørende protokollat, se www.folkekirkenspersonale.dk. For ansøgere, der ikke opfylder kompetencekravet, er lønintervallet kr. 298.152-395.051, for ansøgere der opfylder kompetencekravet er lønintervallet 313.060-447.227. Der er rådighedstillæg til stillingen, kr. 32.757. Endvidere kommer et OK18-tillæg på kr. 910 årligt (Alle beløb er pr. 1.10.2022 for en fuldtidsstilling.) Du må påregne weekendarbejde af og til. Der er tre måneders prøvetid, og der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen. Vi ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset køn, alder og etnisk baggrund.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos menighedsrådets formand Otto Mønsted Nielsen, Telefon: 20 31 05 69 – Mail: 7114fortrolig@sogn.dk. Ansøgning med cv skal sendes til menighedsrådets formand på ovenstående adresse senest den 13. marts 2023.

Samtaler vil finde sted mandag den 20. marts 2023.