Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper

Gravermedhjælper ved Lem Kirke og Kirkegård i Ringkøbing- Skjern Kommune

Vi søger en frisk, fleksibel og ansvarsbevidst person, der kan lide udendørs arbejde, pr. 1. maj 2021. Arbejdet består i ren- og vedligeholdelse af kirkegård og kirke samt medvirken ved enkelte kirkelige handlinger.

Vi kan tilbyde en masse frisk luft, en dejlig fri arbejdsplads og skønne kirkegårdsbrugere.

Stillingen er på 25-30 timer pr. uge, med ansættelse ca. 1. maj – 30. november 2021, med mulighed for genansættelse forår 2022.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde mellem Kirkeministeriet og Fælles Faglig Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk . Lønnen på første løntrin er aktuelt 132,42 kr. pr. time.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til graver, Flemming Lauridsen på tlf. 97342525 eller e-mail: graver-lem@mail.dk

Ansøgningsfrist senest mandag den 12. april 2021. Ansættelsessamtaler finder sted i uge 15. Hvis du ikke er kontaktet inden udgangen af uge 15, er din ansøgning ikke kommet i betragtning.

Ansøgning med relevante bilag sendes til graver-lem@mail.dk eller Graverhuset, Kirkegade 42, 6940 Lem St.

Menighedsrådet ved Lem Kirke