Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

FarsøKoret søger ny korleder.

FarsøKoret søger en ny korleder pr. 1. januar 2020. Koret som er tilknyttet Farsø Kirke, er et 13 år gammelt amatørkor med ca. 35 glade sangere. Koret mødes en gang ugentligt, tirsdage kl. 17,00 - 18,30 og øver i Farsø sognegård. Repertoiret har indtil videre været rytmiske sange, nyere salmer, gospel samt mere traditionelt korrepertoire. FarsøKoret medvirker til gudstjenester 4-5 gange om året, ligesom koret hvert forår holder koncert i Farsø kirke. Derudover tager koret ud og optræder i andre kirker, sognegårde og til lokale arrangementer. FarsøKorets nye korleder skal  kunne lede 4-stemmigt kor med klaverakkompagnement, udvælge repertoire, tilrettelægge koncerter og arbejde sammen med præsten i Farsø samt korets arbejdsgruppe. Vigtigst af alt er, at du føler glæde ved korsang og holder af at formidle denne glæde videre til koret. Du har et smittende humør, stor musikalitet og evnen til at samle koret omkring dig. 

Har du yderligere spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte sognepræst Niels Iver Juul tlf. 24946838. 

Ansøgningen sendes til Farsø Menighedsråd mail: 8282fortrolig@sogn.dk

Ansøgningsfrist er fredag den 1. november 2019.

Ansøgningen skal være på max en side, og der vedlægges et CV.

Lønnen forhandles under hensyn til kvalifikationer.